Sentrale deler på plass | Agder Energi

Sentrale deler på plass på Iveland 2

Spiraltromma er en sentral del av Iveland 2 kraftverk. Nå er trommedelene levert og sammenkoblingen inne i stasjonen er i gang.

Stagringen løftes på plass over sugerøret i midten av bildet. Tilløpstunnelen til venstre. Betongklossene på gulvet danner fundament for de øvrige delene av spiraltromma. Foto: Kjell Inge Søreide

- Forsendelsen fra India var noe forsinket, men kvaliteten ser bra ut og nå arbeider entreprenøren Alstom for fullt med monteringen, sier Inge Lines, kontraktsansvarlig turbin og generator.

Presisjonsarbeid
Oppbygningen av spiraltromma skjer med utgangspunkt i stagringen. Med sine 26 tonn er den tyngst og størst av et titalls deler som kom i denne leveransen. De øvrige delene veier mellom 5 og 10 tonn og skal i den nærmeste tiden løftes ned i stasjonen og posisjoneres.

- Det er et presisjonsarbeid med fokus på både x- og y-akse, samtidig som alt skal være i vater, forklarer Inge.

Sneglehus
Når alt er på plass, sveises delene sammen til en komplett spiraltromme med form som et sneglehus. Formålet med spiraltrommen er å fordele vannet jevnt inn på løpehjulet i turbinen. Derfor er trommen videst ved innløpet, mens den avtar etterhvert som vannet strømmer inn på hjulet.

Kvalitetskontroll
Sluttkontrollen av tromma innebærer full testing (NDT) av alle sveiser, i tillegg til trykktest med vann. Arbeidet skal ifølge planen være ferdig 19. desember. Etter jul starter Veidekke med forskaling og deretter innstøping av tromma i betong.

- Det er god kvalitet på leveransen fra India, slår Inge Lines (t.v.) fast. Her
sammen med hovedverneombud Frank Johannessen.

 

 

 Maksinsalkranen i taket på kraftstasjonen bidrar til nøyaktig posisjonering. Foto: Kjell Inge Søreide

 

Se filmen her