Senking av Gåseflåfjorden og Kilefjorden | Agder Energi

Senking av Gåseflåfjorden og Kilefjorden

Agder Energi Vannkraft vil i perioden mandag 19. oktober til og med fredag 6. november senke Gåseflåfjorden ned mot kote 163,3 i deler av perioden. Også Kilefjorden vil bli berørt.

Illustrasjonsfoto Gåseflåfjorden.

Dette betyr at vannstanden vil være ned mot laveste regulerte vannstand i Gåseflåfjorden, det vil si 4 meter under det normale. I Kilefjorden vil senkningen gå ned mot 0,8 meter under det normale. Senkningen startes og avsluttes i forkant/etterkant av angitt periode.

Hensikten med senkningene er å gjennomføre arbeider i forbindelse med bygging av nytt Iveland 2 kraftverk.

 

Spørsmål kan rettes til avdelingsleder Roald Tjorteland i Agder Energi Vannkraft på epost roald.tjorteland@ae.no