Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

Satser mer på unge talenter

Agder Energi øker satsingen på traineer for å finne gode talenter som kan være med og skape lønnsom vekst i den fornybare fremtiden. Nå skal fire nye traineer bidra til å videreutvikle høykompetansemiljøet i konsernet.

Vårens traineekull er på plass!
Vårens traineekull er på plass!

- Vi er godt fornøyde med å ha på plass denne trainee-kvartetten nå. De har håndtert oppstarten på en fantastisk måte, for det er utfordrende tider med koronarestriksjoner og hjemmekontor som møter dem denne våren, forteller Kristin Anette Dale, konserndirektør Mennesker&Kommunikasjon i Agder Energi.

For at Agder Energi skal nå sine strategiske mål, må konsernet ha en fremoverlent kultur og hvor kompetanse og endringsevne er sentrale elementer.

- Da er økt satsing på talenter et naturlig virkemiddel, sier Dale.

Vårens vakreste eventyr

De fire startet sitt seks-måneders engasjement i Agder Energi mandag 1. mars. Kvartetten er ansatt ulike steder i konsernet, hvor de utover våren og sommeren skal bidra med ny kompetanse og utfordre med andre og ferske syn på hvordan ting kan gjøres bedre.

 Mari Leikvangen er i Agder Energi Vannkraft, Ziad Shawki er i Konsern, Julian Gjestvang er i Agder Energi Nett og Marcus Våle er hos Agder Energi Venture. 

Mari og Ziad er helt nye i Trainee Sør.

  • Jeg gleder meg til å få praktisk erfaring for det savnet jeg i studiet, forteller Mari Leikvangen, mastergrad i vassdragsteknikk.

  • Det skal bli spennende å se hvordan avgjørelser blir tatt på et konsernnivå, sier Ziad Shawki, mastergrad i internasjonal finans og økonomi.

Julian og Marcus er begge i gang med sin tredje og siste periode i Trainee Sør, og de er godt kjent med konsernet fra før.

  • Jeg liker å være i Agder Energi fordi det er et veldig høyt kompetansenivå her, sier Julian Gjestvang, mastergrad i statistikk og anvendt sannsynlighet.

  • Det beste med å være trainee i Agder Energi er den tilliten og den inkluderingen vi møter, sier Marcus Våle, mastergrad i industriell økonomi.


Verdifull satsing
Det er viktig for Agder Energi å beholde kompetansen på Sørlandet. Koronatiden er en utfordring for alle som er på jakt etter jobb, og kanskje spesielt for de unge og helt nyutdannede. Det er heller ikke uproblematisk for bedrifter å komme i kontakt med mulige arbeidssøkere med tanke på alle avlyste karrierearrangement etc.

Derfor går Agder Energi «mot strømmen» med tanke på å satse enda mer på unge talenter enn tidligere.

- Denne satsingen betyr at vi kommer til å ha minst 12 traineer i jobb hos oss det neste året. De første presenteres her, sier Dale.

Tanken med å ha en trainee i hvert forretningsområde er ny i konsernet, og det er slett ikke alle forretningsområder som er vant til å ha traineer.

- Disse vil få erfare hvor verdifull og viktig denne ordningen er. Samtidig vet vi at det er mange fordeler med å ha en gruppe traineer hvert halvår. De har stor glede og nytte av å ha hverandre, sier hun.

Bli bedre kjent med dem her:

Mari Leikvangen
Ziad Shawki
Julian Gjestvang
Marcus Våle

Kristin Anette Dale  2.JPG

Konserndirektør Kristin Anette Dale.

 

Om Trainee Sør:
Trainee Sør ble etablert i 2004 gjennom et tett samarbeid mellom Agder Energi, Sørlandets Kompetansefond, Kristiansand kommune og Universitetet i Agder.

Formålet er å styrke Sørlandets konkurranseevne nasjonalt og internasjonalt.

I dag omfatter traineeprogrammet omtrent 40 virksomheter på Sørlandet. Hensikten med programmet er å rekruttere de mest ambisiøse og kompetente hodene til Sørlandet, og etablere en unik start på yrkeskarrieren. Dette gjøres ved å gi unge, nyutdannede mennesker en unik start på arbeidslivet. I løpet av 18 måneder er deltakerne i programmet utplassert i tre perioder utplassert i tre perioder i både offentlige og private næringer på Sørlandet.