Sammen for elektrifisering | Agder Energi

Sammen for elektrifisering

Visjonen om en fullelektrifisert region - Electric Region Agder - har for lengst etablert seg som en felles ambisjon for Sørlandet. Nå skal ordene gjøres om til handling.

Carina Dale, rådgiver Electric Region Agder / Aust-Agder Fylkeskommune ønsket rundt 30 bedrifter velkommen til Electric Region -samling. Foto: Mona Hauglid

-       Vi har gjennomført en kartlegging av Kristiansand kommune der vi så på elektrifiseringspotensialet og mulige prosjekter. Det har gitt oss et godt utgangspunkt for å gjøre gode tiltak og jobbe målrettet med elektrifisering, sier Unni Farestveit, konserndirektør Samfunnskontakt i Agder Energi

Les om kartleggingen Agder Energi har gjort her.

 

Et åpent samarbeid

Representanter fra rundt 30 bedrifter hadde fredag forrige uke samlet seg for å dele ideer, prosjekter og kunnskap. Felles for alle er at de, på tvers av bransjer og fag, jobber for å drive frem elektrifisering på Sørlandet

 

-          For å realisere visjonen om en bærekraftig og helelektrisk region er samarbeid helt avgjørende. Det skal vi legge til rette for. Vi skal koble aktører med felles interesser, og skape de møteplassene som trengs, sier Tine Sundtoft, prosjektleder og påtroppende fylkesrådmann for nye Agder fylkeskommune.

En nettside er allerede lansert for å synliggjøre prosjektene som er igangsatt, www.electricregionagder.com.

 

Energiknutepunkt

Elektriske småbåter og ferger, kollektivtransport, batterier og hydrogenproduksjon er konkrete tiltak det jobbes med i regionen.

-          Samfunnet består av en rekke knutepunkt hvor ulike typer infrastruktur møtes. Her kommer det til å være stor etterspørsel etter mye strøm og kort brukstid. Det gir utfordringer som må løses med et smart og effektivt strømnett, forklarer Torstein Melhus, som leder flere av elektrifiseringsinitiativene Agder Energi er med på.

Han peker på flyplassen og havneområdet som to typiske energiknutepunkt. Her vil det raskt være behov for nye løsninger for å klare overgangen til et fullelektrisk samfunn.

 

Utnytte ressursene

Å utnytte strømnettet på en mer effektiv måte er noe Agder Energi allerede har gjennomført flere pilotprosjekter på

På Engene boligfelt utenfor Arendal har energiselskapet og Microsoft sammen utviklet en teknologisk plattform som muliggjør en smartere bruk av strømnettet. Gjennom pilotprosjektet Norflex skal denne teknologien testes i stor skala. Med på prosjektet er blant andre Statnett, Glitre Energi, Mørenett og Nodes.

 

Torstein Melhus fra Agder Energi presentere tanker omkring energiknutepunkt og hvordan vi kan se for oss å utnytte ny teknologi for å løse Kristiansand Havns utfordringer. Foto: Mona Hauglid