Samarbeider om komposittmaster | Agder Energi

Samarbeider om komposittmaster

Otera Infra og OPS Composite Solutions AS (OPS) samarbeider om å øke bruken av komposittmaster i energibransjen.

Avdelingsleder og energimontør André Erikssen (t.v.) fra Otera Infra tester en prototype av den norskproduserte komposittmasten fra OPS Composite Solution.

- Kompositt er et fremtidsrettet materiale blant annet på grunn av dets unike holdbarhet, og vi ser at det kommer stadig nye store linjeprosjekter ut på markedet som baserer seg på komposittmaster. Samarbeidet vårt med OPS gjør at vi står sterkere i anbudskonkurranser, sier direktør for marked og innkjøp i Otera, Per O. Mikalsen.

 

De fleste kraftlinjer i Norge er bygget med master i tre som impregneres med kreosot. Dette er master som krever mye vedlikehold, i tillegg til at kreosot er et miljøfiendtlig materiale som også kan være kreftfremkallende. EU har foreslått forbud mot kreosot fra 2018.


Fremtidsrettede master

OPS er blant Norges fremste utviklere av løsninger i kompositt. Foreløpig leverer de produkter til olje- og teknologibransjen, men gjennom samarbeidet med Otera utvides porteføljen med komposittmaster.

Komposittmaster er vedlikeholdsfrie, og kan skreddersys avhengig av bruk og behov.

- Kompositt er et mer kostbart materiale enn for eksempel tre. Samtidig er det mye å spare i forbindelse med installering av mastene. Kompositt er mye lettere enn tremaster og stålmaster, og det fører til redusert bruk av helikopter og enklere montering, sier Mikalsen.

Samarbeidet mellom Otera og OPS er i startfasen, og det jobbes nå med å realisere et pilotprosjekt i samarbeid med en netteier som vurderer å benytte seg av komposittmaster.

Per Mikalsen, Direktør Marked og Innkjøp i Otera Infra (t.h.) og Reidar Anderssen, daglig leder for OPS Composite Solutions tror samarbeidet er en styrke for begge selskapene.  

Avdelingsleder og energimontør André Erikssen fra Otera Infra (t.v.) tester en prototype av den norskproduserte komposittmasten fra OPS Composite Solution.