Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

Samarbeider om gode klimaløsninger

Agder Energi og Miljøstiftelsen ZERO viderefører samarbeidet om fornybare løsninger som bidrar til det grønne skiftet.

Sigrun Gjerløw Aasland, daglig leder i ZERO, og Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi.
Sigrun Gjerløw Aasland, daglig leder i ZERO, og Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi.

- Vårt mål er å skape lønnsom vekst inn i en fornybar fremtid og sette fart i det grønne skiftet, noe som har blitt enda mer aktuelt som følge av krigen i Ukraina. Sammen skal vi bidra til å utvikle det fornybare samfunnet og legge til rette for grønn omstilling for kunder og partnere. Det innebærer å utvikle ny industri og næringsliv basert på tilgang til fornybar energi, sier Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi

Konsernet har lang tradisjon med å samarbeide med andre aktører for å nå målene. Agder Energi og ZERO har samarbeidet siden 2017, og nå er avtalen fornyet for de neste tre årene. Hovedområdene som Agder Energi og ZERO skal samarbeide om fremover er å sikre at:

  • mer fornybar energi tas i bruk som klimatiltak
  • nødvendige forretningsmodeller innen fornybar energi / klimaløsninger utvikles
  • nettutbygging på land og til havs, som viktig infrastruktur for klimatiltak, industri og tilknytning av ny kraftproduksjon, realiseres
  • havvind og hydrogen realiseres i Norge
  • løsninger som Systemsmart energibruk og NorFlex løftes

Samarbeid gir resultater

Sigrun Gjerløw Aasland, daglig leder i ZERO er godt fornøyd med å fortsette samarbeidet med Agder Energi.

- Vi i er svært glade for å ha et av Norges fremste fornybarkonsern med oss i arbeidet med å realisere flere fornybare og energieffektive løsninger som det grønne skiftet trenger. Vi har stor tro på at vi i fellesskap vil kunne bidra til å møte den økte energietterspørselen fra elektrifisering og ny grønn industri, uten å ødelegge miljøet. Det er helt nødvendig for å redusere utslipp og nå klimamålene, sier hun.

Fakta om ZERO:

Miljøstiftelsen ZERO er en uavhengig, ideell organisasjon som ble stiftet i 2002 av en gruppe tidligere aktive og ansatte i Natur og Ungdom og Bellona.

ZERO jobber for at alle skal kunne gjøre en forskjell og bli en del av løsningen. Deres mål er å drive fram nullutslippsløsninger, på bekostning av løsninger som gir utslipp.

Miljøstiftelsen er partipolitisk uavhengig. 

Se mer om ZERO