Velkommen til å lytte til vår nyeste podkast: Viktigere og vanskeligere - kraftpolitikk med kriser på alle kanter 

Samarbeider om gode klimaløsninger

Agder Energi og Miljøstiftelsen ZERO viderefører samarbeidet om fornybare løsninger som bidrar til det grønne skiftet.

Sigrun Gjerløw Aasland, daglig leder i ZERO, og Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi.
Sigrun Gjerløw Aasland, daglig leder i ZERO, og Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi.

- Vårt mål er å skape lønnsom vekst inn i en fornybar fremtid og sette fart i det grønne skiftet, noe som har blitt enda mer aktuelt som følge av krigen i Ukraina. Sammen skal vi bidra til å utvikle det fornybare samfunnet og legge til rette for grønn omstilling for kunder og partnere. Det innebærer å utvikle ny industri og næringsliv basert på tilgang til fornybar energi, sier Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi

Konsernet har lang tradisjon med å samarbeide med andre aktører for å nå målene. Agder Energi og ZERO har samarbeidet siden 2017, og nå er avtalen fornyet for de neste tre årene. Hovedområdene som Agder Energi og ZERO skal samarbeide om fremover er å sikre at:

  • mer fornybar energi tas i bruk som klimatiltak
  • nødvendige forretningsmodeller innen fornybar energi / klimaløsninger utvikles
  • nettutbygging på land og til havs, som viktig infrastruktur for klimatiltak, industri og tilknytning av ny kraftproduksjon, realiseres
  • havvind og hydrogen realiseres i Norge
  • løsninger som Systemsmart energibruk og NorFlex løftes

Samarbeid gir resultater

Sigrun Gjerløw Aasland, daglig leder i ZERO er godt fornøyd med å fortsette samarbeidet med Agder Energi.

- Vi i er svært glade for å ha et av Norges fremste fornybarkonsern med oss i arbeidet med å realisere flere fornybare og energieffektive løsninger som det grønne skiftet trenger. Vi har stor tro på at vi i fellesskap vil kunne bidra til å møte den økte energietterspørselen fra elektrifisering og ny grønn industri, uten å ødelegge miljøet. Det er helt nødvendig for å redusere utslipp og nå klimamålene, sier hun.

Fakta om ZERO:

Miljøstiftelsen ZERO er en uavhengig, ideell organisasjon som ble stiftet i 2002 av en gruppe tidligere aktive og ansatte i Natur og Ungdom og Bellona.

ZERO jobber for at alle skal kunne gjøre en forskjell og bli en del av løsningen. Deres mål er å drive fram nullutslippsløsninger, på bekostning av løsninger som gir utslipp.

Miljøstiftelsen er partipolitisk uavhengig. 

Se mer om ZERO