Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

Rotevatn: - El-indeks er et godt verktøy for å se hvordan kommunene ligger an og hvor det er mulig å redusere utslipp.

Agder Energi og Siemens har lansert El-indeks, en unik oversikt over elektrifiseringsgraden i kommune-Norge. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn håper tjenesten kan bidra til at Norge når klimamålene.

 - El-indeks er et godt verktøy for å se hvordan kommune ligger an og hvor det er mulig å redusere utslipp, sa Sveinung Rotevatn, energi- og miljøminister, da han bidro i lanseringen av "El-indeks" nylig.
- El-indeks er et godt verktøy for å se hvordan kommune ligger an og hvor det er mulig å redusere utslipp, sa Sveinung Rotevatn, energi- og miljøminister, da han bidro i lanseringen av "El-indeks" nylig.

- El-indeks er et veldig godt supplement til de analysene og verktøyene som allerede finnes. For kommunene som planlegger elektrifiseringstiltak gir El-indeks konkret oversikt over hvor det er mulig å redusere utslippene, sier Sveinung Rotevatn.

Regjeringen har som mål å redusere utslippet av klimagasser med 50 til 55 prosent innen 2030. Utslippene er i stor grad knyttet til sluttbruk av fossil energi, som kan elektrifiseres. Norge er et av få land i verden med økende overskudd av fornybar energi, som gjør elektrifisering til det mest effektive tiltaket for å kutte klimautslipp. El-indeks gir et bilde av hvor elektrifiserte landets kommuner er i dag, samtidig som den peker på hvilke sektorer potensialet for ytterligere elektrifisering er størst.

Etter å ha sett på både sin egen og flere andre kommuner, håper Rotevatn at El-indeks kan bidra til å få fart på omstillingen landet skal gjennom.

- Det å ha kunnskap i bunn når man skal gjøre investeringer i trange kommunebudsjett er viktig, slik at vi får mest mulig reduksjon av klimagassutslipp for pengene. Her håper jeg El-indeks kan bidra til omstillingen og at vi når klimamålene, sier Klima- og miljøministeren.

Elektrisk lansering
I forbindelse med lanseringen av El-indeks 16.juni hadde Agder energi og Siemens invitert rundt 30 gjester fra kommuner, næringsliv og interesseorganisasjoner til samtaler og diskusjoner om mulighetene innen elektrifisering i kommunene.

Arrangementet fant sted den elektriske båten Brim Explorer i Oslo, som dannet en god ramme for diskusjonene.

Sjekk ut www.el-indeks.no


En status av kommune-Norge
– Med El-indeks ønsker vi å skape en lokal diskusjon rundt hva som kan løses ved elektrifisering, se på nye forretningsmuligheter, og belyse gode tiltak og løsninger som kan iverksettes på lokalt nivå, sier Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi

Målsettingen er at El-indeks skal gi kommunene en oversikt og et godt utgangspunkt for hvordan jobbe videre med elektrifisering.

– Reguleringer og krav må settes lokalt for å klare og få utslippene ned på et nasjonalt nivå. Vi trenger også aktører som vil gå i bresjen, og næringslivet må gjøre sin del. Det vil kreve penger å nå regjeringens klimamål om å halvere våre utslipp av klimagasser innen 2030, sier Nils Klippenberg, Managing Director Smart Infrastructure Nordic and Baltic i Siemens.

 

Lansering el-indeks022.jpg

På akterdekket av den elektriske katamaranen «Brim Explorer» ble "El-indeksen" nylig lansert. Her er det moderator Dagfrid Forberg fra Zero, Steffen Syvertsen fra Agder Energi og Nils Klippenberg fra Siemens som åpner ballet!

Lansering el-indeks001.jpg

Fantastiske omgivelser preget lanseringen av "El-indeks".