Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

Risiko ved ferdsel langs vassdrag

Det varme været gjør at de rekordstore snømengdene i fjellet smelter fort. Det gjør at det kan bli mye vann og svært raske endringer lokalt i bekker og sidevassdrag til de store vassdragene.

Dette gir store døgnvariasjoner og hastigheten på endringen i vannføring kan være så stor at det blir vanskelig å evakuere dersom en oppholder seg i eller nær elveleiet.

Otra Kraft og Agder Energi har satt i verk flere tiltak for å redusere risikoen for skadeflom ved snøsmeltingen i vassdragene.

Folk må likevel være ekstra forsiktige og respektere skiltingen ved ferdsel langs vassdragene. Vannføringen kan på kort varsel øke betydelig, og opphold i eller nær vassdraget kan medføre stor risiko for livsfarlige hendelser.