Revisjon på Nisserdam | Agder Energi

Revisjon på Nisserdam

Etter nesten 20 års drift på Nisserdam kraftstasjon var det på tide å revidere aggregatet for å opprettholde stabil tilgjengelighet.

Revisjon på Nisserdam kraftstasjon. Her er Halldis Marita Fagerbakke i mobilt team i trommelokket.

- Årsaken til revisjonen er slitasjeskader, begynnende havari på aggregatet og skade på generatoren. Bærelageret var i ferd med å sprekke og girkassen holdt på å gå under. Da er det problematisk å opprettholde stabil drift og ønsket tilgjengelighet, sier maskiningeniør i Vannkraft, Frode Seljåsen.

  

Den lille kraftstasjonen som utnytter fallet på fem meter mellom Nisservann og Haukerhylen i Arendalsvassdraget ble satt i drift i 1985.

  

- Hvis vi hadde fortsatt å kjøre vil det kunne gi følgeskader som vil gjøre en revisjon vesentlig mer kostbart. I tillegg ville en revisjon kunne havne på et mindre optimalt tidspunkt, sier han.  


Arbeidet varte i to måneder og ble ferdigstilt i november. Aggregatet er da klart for å ta i mot vårregnet og forhåpentligvis nye tyve år i tjeneste.

 

 Les mer om Nisserdam kraftverk her.

 

 Hva er gjort:

·         Generator fra aggregat 2 flyttes til aggregat 1.

·         Generator 1 og resten av aggregat 2 er revidert.

·         Girveksel er i ferd med å havarere. Giret ble revidert med ny tannhjulsveksel. Samtidig ble lager byttet.

·         Turbin ble demontert og løpehjul ble åpnes for kontroll. Disse ble sendt til Andritz på Jevnaker i Oppland.

·         Pakninger ble fornyet.

·         Sammenstilt og idriftsatt.

·         Kontrollanlegg og øvrig utstyr beholdes.

 

 

Turbin i svevet: Utstyret ble demontert og sendt til verksted. Turbin med løpehjul ble sendt til Andritz på Jevnaker i Oppland. Tilstanden på hjulet og turbinen var god, og det ble bare skiftet tetninger og strekkbolter.