Resultat 1. halvår 2014 | Agder Energi

Agder Energi resultat 1. halvår 2014

Agder Energi hadde i første halvår et resultat etter skatt i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 398 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2013 var 584 millioner kroner.

Nedgangen i resultatet har vært størst innen nettvirksomheten og skyldes en ventet reduksjon i inntektsrammen. Lavere kraftpriser har medført at også resultatene fra vannkraftproduksjonen har hatt en nedgang.

 

Agder Energi hadde driftsinntekter i første halvår på 4 176 mill. kr (5 193 mill. kr). Konsernets driftsresultat (IFRS) ble 915 mill. kr (1 532 mill. kr) og resultat før skatt ble 756 mill. kr (1 230 mill. kr). Resultat etter skatt ble 370 mill. kr (655 mill. kr). Hovedforskjellen mellom resultater rapportert i henhold til GRS og IFRS er at verdiendringer på urealiserte kraft- valuta- og rentekontrakter inngår i IFRS.

- Redusert inntektsramme i Nett samt fortsatt lave strømpriser er med på å trekke resultatet ned. Vi går imidlertid inn i høsten med en god vannbeholdning, sier konsernsjef Tom Nysted.

Vannkraftproduksjonen i første halvår var 4 917 GWh (4 684 GWh). Gjennomsnittlig spotpris i område NO2 i halvåret var 20,8 øre/kWh (30,4 øre/kWh). Ressurssituasjonen var ved utgangen av halvåret fortsatt vesentlig høyere enn normalt. Med normal ressurstilgang fremover forventer Agder Energi en høyere vannkraftproduksjon i 2014 sammenlignet med 2013.

 

Totale investeringer var 570 mill. kr (518 mill. kr). Innen vannkraft er det investert for 305 mill. kr (301 mill. kr). 233 mill. kr (242 mill. kr) gjelder nyinvesteringer, der kraftutbyggingsprosjektene Brokke Nord og Sør, Skarg kraftverk og Iveland 2 er de største. Nettselskapet har investert for 197 mill. kr (182 mill. kr).

Agder Energis styre har vedtatt å bygge to nye dammer i tilknytning til Skjerkevatn og Nåvatn i Åseral kommune. De to nye dammene skal erstatte de fem dammene i området som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt pålegg om å rehabilitere. De nye dammene vil øke konsernets produksjon gjennom økt magasinvolum og økt fallhøyde.

Agder Energi har i andre kvartal inngått avtaler om årlig kraftleveranse av 1,5 TWh til Hydro Energi i perioden 2021 til 2030, det vil si en totalleveranse på 15 TWh.