Informasjon til leverandører om fusjonen 

Resertifisert som Miljøfyrtårn

Agder Energi AS, morselskapet i konsernet, er sertifisert for tre nye år som Miljøfyrtårn. Sertifiseringen markerer at selskapet skal fortsette å jobbe målrettet for å minimere både vår egen og våre leverandørers negative påvirkning på miljø og klima.

Kraftsenteret, Agder Energis hovedkontor i Kristiansand.
Kraftsenteret, Agder Energis hovedkontor i Kristiansand.

- Sertifiseringen gjelder kontorene våre på Kjøita i Kristiansand og Stoa i Arendal, handler mye om å oppfylle krav knyttet til driften av kontorene våre og å ha gode mål for å redusere klimagassutslipp. Det er viktig for oss å jobbe aktivt med dette for å bevisstgjøre oss selv, men også for å bidra til å skape gode ringvirkninger i regionen, forteller Jan Atle Liodden, seniorrådgiver Bærekraft i Agder Energi.

Utslippskutt og grønne løsninger

Et av konsernets fokusområder er å sette konkrete mål for å reise mindre og smartere slik at reiseutslipp reduseres. Her har vi både forpliktet oss til at forretningsreiser skal reduseres med 40 prosent  innen 2024 og til at minimum 40 prosent  av Agder Energis bilpark skal være elektrifisert innen 2025.

Fokus på energieffektive bygg

Et annet fokusområde i klima- og miljøarbeidet er energieffektivisering av konsernets bygg og eiendommer. Hovedkontoret i Kristiansand, Kraftsentret, er et lavenergibygg med en energiløsning basert på fjernvarme og kjøling, elektrisk oppvarming og solenergi. På Stoa-kontoret har vi også elektrisk oppvarming og kjøling, men bygget tilføres ekstra varme fra Agder Energi Varme.

- Vi har tatt steg for å sikre kontinuerlig forbedring. I begge bygg blir det blant annet, ved behov, skiftet til led-baserte lamper med sensorstyring. En ny led-basert armatur koster i dag minimalt i forhold til eldre løsninger og har garantier på inntil 10 år uten lampeskifte. Vi har også byttet ut en rekke vinduer og ventilasjonssystemer på Stoa, og tettet vinduer med dårlig isolasjon i karmer. Alle disse tiltakene er med på å redusere energiforbruket og energikostnadene til våre leietakere, sier Steven Astrup, direktør Eiendom i Agder Energi. 

Ansvarlig forbruk og produksjon

En viktig dimensjon av konsernets miljøansvar er også å stille krav til samarbeidspartnere og leverandører i verdikjeden. Dette henger sammen med ett av de 7 konsernmålene for bærekraft, mål 12 om å sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.

Under delmål 12.6 og 12.7 har morselskapet forpliktet seg til at minimum 95 prosent av anskaffelsesverdien skal være fra leverandører med miljøsertifisering etter ISO 14001, Miljøfyrtårn eller et tilsvarende miljøledelsessystem innen 2025.

Rettferdige og etiske arbeidsvilkår

- Ansvarlig innkjøp for oss handler ikke bare å sikre at leverandørene våre aktivt jobber med å minske klimaavtrykket sitt, men også at de har rettferdige og etiske arbeidsvilkår. Her har vi blant annet satt krav til arbeidsforhold i mineralutvinning ved kjøp av nye PC-er, og til anstendig lønn for de som produserer arbeidstøyet vårt, sier Olav Ausel, innkjøpssjef i Agder Energi.

Hvert år handler Agder Energi  fra ca. 1500 leverandører, og kjøper varer og tjenester for mellom 1,5 og 2 milliarder kroner.

- Derfor må vi hele tiden finne en balanse mellom å møte behovene våre og å bruke forbrukermakten vår på en ansvarlig måte, sier Ausel.

Du kan lese mer om innkjøpspolicy og samfunnsansvar i Agder Energi her. 

FAKTA:

Stiftelsen Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling. Miljøfyrtårn begynte som et lokalt prosjekt i Kristiansand kommune i 1996. Siden har den utviklet seg til å bli den første nasjonale sertifiseringsordningen i Europa som er anerkjent av EU-kommisjonen, og et effektivt verktøy for virksomheter som ønsker å lykkes med miljøledelse og grønn omstilling.

Agder Energi AS ble sertifisert for første gang i 2016, resertifisert i 2019 og nå i 2021. Resertifiseringen er oppnådd etter en miljøkartlegging med gjennomgåelse av de kriteriene som gjelder for selskapet og besøk av en sertifisør for å bli godkjent.