Rehabiliterer dam | Agder Energi

Forsterker dammen

- Rehabilitering av dammene øker sikkerheten, sier prosjektingeniør i Agder Energi Vannkraft, Knut Atle Aalefjær. Han har ansvar for oppgraderingen av dam Breidvatn.

- Hver arbeidsdag anleggsarbeiderne har før snøen kommer regner vi som bonus. Normalt ville sesongen ha vært over i oktober, sier Knut Atle. Det har endel turer opp til dam Breidvatn i Bykle for å sjekke fremdriften i høst.

Dam Breidvatn i Bykle ble bygd i 1919 og må forsterkes på bakgrunn av pålegg fra NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat).  

- Fyllingsdammen skal forsterkes med steinmasser. Dammen vil bli inntil to meter høyere enn i dag, sier Knut Atle, som er prosjektleder for rehabiliteringen og har utarbeidet tiltakene som skal gjennomføres.

En fyllingsdam er bygget opp av ulike soner som for eksempel morene, grus, asfalt og stein.

Kontrollerer prosjekteringen
Knut Atle har fulgt prosjektet tett sammen med kollega Ole Morten Egeland som er vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) i Otravassdraget. Det vil si at han har det faglige ansvaret for å følge opp sikkerheten med vassdragsanleggene. I mens arbeidet har pågått har de vært mye på dammen for å kontrollere og følge opp prosjektet.

- Det er høyt fokus på at arbeidene på dammene skal gjennomføres slik at de er til minst mulig ulempe for miljøet og brukere av området, sier Knut Atle.
Begge er godt fornøyd med fremdriften og arbeidet som den lokale entreprenøren Svein Tore Kåsa AS har utført.

Utbedringene av fyllingsdammen startet i juni måned med forventet 
ferdigstille neste sommer. Arbeidet som gjenstår består i hovedsak av
innbygging av kronestein, etablere lekkasjemålsarrangement, arrondering og
opprydding av anleggsområdet.

Slik ser det ut, og det er fokus på å beholde skjermingsbelter av vegetasjon.

av Yvonne Ødegård
rådgiver kommunikasjon