Redusert minstevannføring i Fedavassdraget | Agder Energi

Redusert minstevannføring i Fedavassdraget

Agder Energi Vannkraft har fått to dispensasjoner fra Norges vassdrags- og energidirektorat til midlertidig redusert minstevannføring i Fedavassdraget.

Illustrasjonsfoto

For å gjennomføre vannføringsmålinger har Agder Energi Vannkraft fått tillatelse fra NVE til redusert minstevannføring fra Kongevollvatn og ved Refsti.

Fra Kongevollvatn reduseres minstevannføringen fra dagens krav  på 0,93 m3/s til 0,8 m3/s.

Ved Refsti nedenfor Høylandsfoss kraftstasjon reduseres minstevannføringen fra dagens krav på 1,1 m3/s til 0,7 m3/s. 

Sannsynligvis vil den reduserte vannføringen vare i to dager i perioden ukene 30 til 34. Dette er avhengig av værsituasjonen.