Redder laksen i Nidelva | Agder Energi

Redder laksen i Nidelva

Moderne teknologi hindrer laksen å gå inn i kraftverket på Rygene i Aust-Agder. Det beste er at det er miljøvennlig og helt ufarlig for fisken.

Ved Rygene Kraftstasjon i Aust-Agder har vi hatt problemer med at laksen har gått inn utløpet istedet for å gå opp i elva. Fisken setter seg fast i utløpet, og vi må ofte stoppe kraftverket for å rydde opp.

 

Derfor har vi montert en elektrisk fiskesperre i elva. Selv om kraftstasjonen ligger to kilometer inne i fjellet, munner utløpet ut i elva, noe som fører til at fisken søker seg inn i utløpet.

 

Fiskesperren fungerer slik at en rekke vertikale elektroder sender ut elektriske impulser som holder fisken unna. Jo nærmere fisken kommer utløpet, jo sterkere blir signalet. Signalet er helt ufarlig for fisken.

 

Prosjektet har en kostnadsramme på 10 millioner kroner, og Agder Energi har fått støtte fra Bra Miljöval, et miljømerke som drives av den svenske Naturvernforeningen.

 

- Dette er et veldig bra miljøtiltak for laksen i elva, så det er det verdt, sier leder for prosjektet, Aleksander L. Andersen.

 

Fiskesperrene ble montert på forsommeren av dykker Magnus Antonsen fra Agder Dykk. Det er kun andre gang slik teknologi blir brukt i Norge. Prosjektet i Nidelva er første gang det blir brukt på laks.

 

Prosjektet vil ikke bare sikre at gyteklar fisk ikke går inn i utløpet, men også økt kontroll med vannføringen i elva med hensyn til kraftproduksjonen.