Redder fremtidens strømnett | Agder Energi

Fremtidens strømnett

Ved å koble ut strømmen hos større bedrifter i korte perioder reddes det norske strømnettet fra å gå i svart. I flere år er det jobbet for å finne teknologiske løsninger for å selge tilbake tilgjengelig effekt til strømnettet for å unngå strømutfall. Nyutviklet teknologi gjør dette mulig.

Geir Tønnesland i LOS og John Arild Raaen i Enfo Group har sammen utviklet et system som kan selge ubrukt effekt tilbake til strømnettet. Systemet har store samfunnsmessige gevinster, sparer miljøet og er bedriftsøkonomisk svært lukrativt

De to Agder Energi-selskapene LOS, Norges største strømleverandør i bedriftsmarkedet, og Enfo Group, som utvikler og opererer avanserte systemløsninger for forbedret forbrukerfleksibilitet, har inngått en strategisk allianse hvor de kombinerer den tekniske innsikten fra Enfo med markedskompetansen fra LOS.

Fleksibilitet gir gevinst
- Mange norske bedrifter har stor grad av fleksibilitet i sine prosesser og har derfor mulighet til å regulere strømforbruket i bedriften, sier John Arild Raaen, konsernsjef i Enfo Group. Det er hans team som har utviklet teknologien som nå blir gjort kommersielt tilgjengelig gjennom samarbeidet med LOS.

- Sagt enkelt vil bedrifter, kunne tjene gode penger på å stille effekt til rådighet til oss som strømleverandør, før vi igjen selger tilbake til Statnett eller andre nettoperatører som benytter ressurser for optimalisert nettdrift og forbedret forsyningssikkerhet, sier Geir Tønnesland, administrerende direktør i LOS.

Kinderegg
Selskapene har utviklet et system hvor de tilbyr bedriftskunder med et visst volum i strømforbruket tjenester basert på aktiv styring av forbrukerfleksibilitet, en felles desk for fysisk markedsoperasjon og energistyring i kombinasjon med mer tradisjonelle strømprodukter.

Enfo og LOS jobber nå med bedrifter som rett over sommeren skal tar i bruk systemet. I løpet av høsten vil markedsoperasjoner, produkter og tjenester tilbys i det nordiske energimarkedet.

 

For ytterligere informasjon, kontakt: Geir Tønnesland, administrerende direktør i LOS, mob. 458 31 503 John Arild Raaen, konsernsjef Enfo Group, mob. 949 82 482