Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

Politikk for fornybar vekst

- Nå dukker det opp muligheter som passer Norge som nasjon som hånd i hanske. Vi må gripe dette med samme kraft som vi gjorde da oljealderen begynte.

Det sier Espen Barth Eide om mulighetene vi har nå til å skape ny grønn industri, som presenteres i en ny rapport om Europas beste kraftsystem.

I denne episoden av podkasten Energi og teknologi snakker vi med stortingsrepresentantene Espen Barth Eide (Arbeiderpartiet) og Liv Kari Eskeland (Høyre) om hva som kreves politisk for å bidra til å gjøre grønne industriplaner til virkelighet.

Hør hele samtalen i vår podkast, som også er også tilgjengelig i alle vanlige podkastplattformer, som Spotify,  Apple Podcaster og Acast.

Elektrifisering krever mer kraft på sikt

Eskeland og Barth Eide peker begge på at Norges unike tilgang til fornybar kraft gir et konkurransefortrinn. Barth Eide er opptatt av at selv om Norge har et kraftoverskudd i dag, vil det bli behov for mer fornybar kraft i fremtiden.

- Batterifabrikker, hydrogenproduksjon og annet vil trenge mye ny kraft. For vi skal både elektrifisere ny og eksisterende industri. Summen av det blir mye kraft, sier Barth Eide.

Eskeland peker i den sammenheng på at nettkapasitet kan bli en utfordring.

- Ny teknologi og digitalisering kan bidra til å bruke nettet på en mer rasjonell måte, men vi kommer ikke utenom å bygge mer nett. Skal du ha på plass ny industri, har du ikke tid til å vente 7-10 år. Da finner man heller andre steder å etablere seg – ikke nødvendigvis i Norge, men i andre land. Det ønsker vi ikke. Derfor må vi legge hodene i bløt alle sammen, for å få til smidigere prosesser for å bygge infrastruktur, sier Eskeland.

Det slutter Barth Eide seg til:

- Det tar for mange år. Vi har en jobb å gjøre i dette landet med å gjøre gode demokratiske forankringer litt raskere. For det er jo ikke slik at om ikke det blir etablert en Morrow-fabrikk i Norge, så blir det ikke produsert batterier, de blir bare produsert i et annet land.

Politikk eller marked?

Barth Eide mener at selv om Arbeiderpartiet og Høyre i stor grad ser det samme fremtidsbildet, så skiller partiene seg i synet på hvilken rolle myndighetene skal ha for å oppnå målet.

- Vi må se sammenhengen mellom klimakrise og naturkrise, og lære oss å gjøre de riktige tingene med minst mulig inngrep. Da trenger vi en sterkere statlig rolle og en sterkere retningsgivende næringspolitikk, for å få infrastrukturutbygging til riktig tid og riktig sted, sier Barth Eide.

Han understreker at staten ikke skal gjøre alt, men sammenligner rollen med den en trener for et fotballag har.

- Et fotballag med gode spillere uten en trener, er veldig mye dårligere på banen enn et godt lag med en god trener. Staten må være den treneren, sier Barth Eide.

Barth Eide peker på at vi også internasjonalt ser en sterkere vilje til å bruke statens muskler. Det skjer både i Europa gjennom Green Deal og i USA gjennom Biden-administrasjonens planer om infrastrukturutbygging.

Eskeland mener næringslivet har tatt marsjordren fra politisk hold.

- Jeg ser med glede på en god del av initiativene som nå blir tatt i industrien. Jeg oppfatter at energibransjen og industrien har grepet det grønne skiftet på en forbilledlig måte, ved at man ser seg selv om et virkemiddel for å nå målene som er satt i Paris-avtalen.

Hør hele samtalen i podkasten Energi og teknologi:

Episode 10: Politikk for fornybar vekst

Norge har Europas mest bærekraftige kraftsystem i dag, men har vi de politiske virkemidlene for å utnytte dette konkurransefortrinnet for fremtiden? I denne episoden får vi det politiske perspektivet på bildet som tegnes i rapporten om Europas mest robuste, fornybare og konkurransedyktige kraftsektor, som vi presenterte i forrige episode.

Vi får høre hva stortingsrepresentantene Espen Barth Eide (Arbeiderpartiet) og Liv Kari Eskeland (Høyre) mener skal til for å bygge ny industri og nye arbeidsplasser basert på fornybar energi i Norge fremover