Otera og landanlegg | Agder Energi

Otera skal drifte nytt landstrømanlegg for Color Line

Otera har fått oppdraget som driftsleder for det nye landstrømanlegget i Larvik Havn. Anlegget tas i bruk i april.

Charles Wilhelmsen (t.v.) er leder for Oteras avdeling i Skien. Sammen med prosjektleder Magne Hem vil han ha ansvaret for å drifte det nye anlegget i Larvik Havn. Bak dem i bildet er det nye anlegget som er under bygging.

- Vi er veldig glade for å bli valgt til denne jobben. Landstrøm er viktig for miljøet og en del av fremtiden. Fremover vil vi satse enda mer på elektroarbeid knyttet til landstrømanlegg, sier adm. dir. Finn R. Johansen i Otera Infra AS.

Oppdraget som driftsleder går ut på å inspisere anlegget jevnlig og smøre og vedlikeholde alle koblinger. Otera har allerede driftsansvar for landstrømanlegget i Kristiansand, og vant kontrakten i Larvik Havn i konkurranse med flere andre entreprenører.

- Vi er veldig godt fornøyd med jobben Otera har gjort i Kristiansand. I tillegg er det naturlig for oss å se på beliggenhet, og med egen avdeling i Porsgrunn er Otera rett i nærheten,  sier Alfred Stensønes, elektroinspektør i  Color Line Marine AS.

Landstrømanlegget i Larvik Havn blir Color Line sitt fjerde anlegg i Norge. Nå planlegger rederiet  å bygge enda flere.  

-  Vi håper å få bygd ett eller to landstrømanlegg i Sandefjord i løpet av 2017 og jobber også med å få til tilsvarende anlegg for båtene våre i Kiel, sier Stensønes.

Var med og bygde anlegget i Kristiansand
Da landstrømanlegget i Kristiansand ble bygget i 2014 hadde Otera ansvaret for koordineringen av alle leverandørene til prosjektet, i tillegg til de elektrotekniske installasjonene.

- Vi la høyspenningskablene som går til strømnettet og trakk kabler fra nettstasjonen til anlegget som kobles til båten. På oppdrag fra Agder Energi Nett installerte vi også en fjernstyrt effektbryter som kan styres fra nettsentralen, sier Johansen. Han håper nå at flere viser interesse for landstrømanlegg.

- Anleggene krever forholdsvis lite vedlikehold og med dagens strømpriser er det rimeligere enn å bruke fossilt brennstoff. I tillegg er det en stor miljøgevinst. Vi i Otera vil gjerne være med å utvikle nye løsninger, sier Johansen.

Stor miljøgevinst
Landstrømanlegget i Kristiansand har redusert CO2 utslippene fra havna med 2300 tonn per år. Dette tilsvarer CO2-utslippet fra 1300 biler. I tillegg er CO2, NO­­x, SOx og partikkelutslipp betydelig redusert. I Larvik blir de innsparte utslippene noe lavere siden båten ligger 6 timer til kai og ikke 8 timer slik den gjør i Kristiansand.

 

Thomas Rysstad vedlikeholder anlegget i Kristiansand havn.