Informasjon til leverandører om fusjonen 

Opprop mot kraftskatt

17 kommunalt eide kraftselskaper fra nord til sør har signert et opprop mot de foreslåtte skatteøkningene for fornybar energi.

Fennefoss kraftverk på Evje kan dessverre bli det siste nye kraftverket som bygges på lang tid, dersom skatteskjerpelsene blir vedtatt.
Fennefoss kraftverk på Evje kan dessverre bli det siste nye kraftverket som bygges på lang tid, dersom skatteskjerpelsene blir vedtatt.

Kraftselskapene ser med stor bekymring på regjeringens forslag om økt grunnrenteskatt på vannkraft og en ny toppskatt (høyprisbidrag) når timesprisen på strøm er over 70 øre/kWt. De foreslåtte skatteskjerpelsene vil ha en rekke uheldige konsekvenser. Mest alvorlig er det at investeringer i ny kraftproduksjon vil bremse opp.

Oppropet er sendt alle partiene på Stortinget hvor politikerne blir bedt om ikke å vedta regjeringens skatteforslag.

- Vi oppfordrer Stortinget til å finne bedre løsninger, sammen med bransjen og de offentlige eierne. Løsninger som sikrer at vi får nok kraft til å gjennomføre det grønne skiftet, skriver de i oppropet, som du kan lese her:

Opprop mot kraftskatt