Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

Oppgraderer Holen kraftstasjon

Holen kraftstasjon i Bykle kommune skal oppgraderes betydelig for å øke vannkraftproduksjon og sikre fortsatt god drift av anlegget.

- Maskinparken og annen utrustning i Holen kraftstasjon er fra anlegget var nytt tidlig på 1980-tallet, og er nå klart for å byttes ut. Vi skal derfor oppgradere kraftstasjonen betydelig, og setter blant annet inn et nytt løpehjul. I tillegg til at nytt utstyr betyr at vedlikeholdsbehovet vil reduseres i forhold til dagens, vil også vannkraftproduksjonen økes, sier Grunde Johnsen, daglig leder i Otra Kraft DA, som eier Holen kraftstasjon.

I dag produserer Holen kraftstasjon årlig 1 184 gigawattimer (GWh) ren, fornybar energi til rundt
74 000 boliger hvis en regner et årlig, gjennomsnittlig forbruk på 16 000 kilowattimer (kWh).

Oppgraderingene vil øke produksjonen med 10 GWh, som vil gi strøm nok til i overkant av 600 boliger. Arbeidene startes etter planen i 2023 og skal ferdigstilles i 2028.

Mer fornybar energi

Agder Energi Vannkraft eier 68,6 prosent av Otra Kraft. Selskapet har de siste 20 årene jobbet målbevisst med å øke produksjonen av ren, fornybar energi både gjennom opprusting, utvidelse og nybygging i vassdragene.

- Vannkraft er den viktigste kilden til fornybar energi i Norge. Hittil har vi realisert, og holder på med å realisere, rundt 650 GWh. Det dekker det gjennomsnittlige årlige energibehovet til i overkant av 40 000 boliger. I tillegg har vi fått konsesjon for noen prosjekter som ikke er igangsatt ennå, og vi jobber for fullt med flere interessante, nye prosjekter, sier Jakob Hovet, divisjonsdirektør Eierforvaltning i Agder Energi Vannkraft.

Agder Energi Vannkraft produserer rundt 5 prosent av Norges samlede energibehov og er en av landets største vannkraftprodusenter. Selskapet har 50 hel- og deleide kraftstasjoner i Agder og sørvest i Vestfold og Telemark fylke.

Holen kraftverk10 KOPI.jpg

Fakta om Holen

  • Holen er et magasinkraftverk som ligger ved Botsvatn i Bykle kommune og har tre aggregat. To av aggregatene får vann fra Vatnedalen og ett får vann fra Urevatn/Reinevatn.
  • Samlet årsproduksjon i stasjonen er på 1 184 GWh – som tilsvarer årlig gjennomsnittlig energibehov til rundt 74 000 boliger.
  • Otra Kraft DA eier Holen kraftverk. Agder Energi Vannkraft og Skagerak Kraft eier Otra Kraft med henholdsvis 68,6 prosent og 31,4 prosent.
  • Les mer om Holen kraftstasjon på nettsiden til Otra Kraft.