Oppfordrer til engasjement | Agder Energi

Oppfordrer til engasjement

- Bli med som bøssebærer i årets TV-aksjon, som skal gi varig tilgang til rent vann for over en million mennesker i åtte land.

- Vi oppfordrer alle ansatte til å engasjere seg og bidra med litt frivillig innsats for et godt og viktig formål, sier fra venstre konsernsjef Tom Nysted og konserndirektørene Edvard Lauen, Steffen Syvertsen og Pernille K. Gulowsen i Agder Energi.

Agder Energi-konsernet støtter TV-aksjonen med 100 000 kroner.

- Jeg vil benytte anledningen til å utfordre administrerende direktør Tor H. Ramfjord i National Oilwell Varco Norway til å doble dette beløpet, sa Tom.

Tor H. Ramfjord bekrefter at NOV og deres ansatte har vært engasjert i TV-aksjonen i høst, og at de gir rundt 300 000 kroner. Ramfjord har sendt utfordringen videre til Cameron.

Vår tur til å gå
- Jeg oppfordrer alle ansatte i Agder Energi til å bli med og gjøre en innsats for denne gode saken! Det å skaffe mennesker tilgang til rent vann er mulig, og det får enorme positive ringvirkninger i menneskers liv og for hele lokalsamfunn, sier Nysted.

Flere i konsernledelsen stiller som bøssebærere, og nå vil de gjerne at så mange som mulig av konsernets ansatte også engasjerer seg og bidrar med litt frivillig innsats for et godt og viktig formål.

Vannprosjekter
Det er Kirkens Nødhjelp som får pengene som samles inn i årets TV-aksjon. Pengene går til vannprosjekter i åtte land: Haiti, Afghanistan, Pakistan, Somalia, Sør-Sudan, Sudan, Etiopia og Tanzania.

 Kirkens Nødhjelp er allerede i disse landene og vil støtte lokalsamfunnene med å bore brønner, installere håndpumper, lage systemer for oppsamling av regnvann, avsalting av grunnvann og andre tiltak som er mest effektive gitt de lokale forholdene.