Økt strømforbruk på Sørlandet i 2016 | Agder Energi

Sørlendingenes strømforbruk økte i 2016

Strømforbruket på Sørlandet steg med 3,9 prosent fra 2015 til 2016. Data som strømleverandøren LOS har innhentet viser at strømforbruket til privatkundene økte i 27 av de 30 kommunene på Agder i 2016.

Illustrasjonsfoto: Anders Martinsen

Økningen på nærmere 85 millioner kilowattimer, tilsvarer årsforbruket med strøm til 5000 boliger. Fra 2014 til 2015 økte strømforbruket på Sørlandet med 4,6 prosent.

Størst økning i Birkenes
I Kristiansand endte økningen i strømforbruket fra 2015 til 2016 på 2,8 prosent, mens i Arendal var økningen på 4,9 prosent. Tilsvarende tall for 2015 var 3,1 prosent og 3,7 prosent. I Vest-Agder er det befolkningen i Marnardal kommune som har hatt størst økning i strømforbruket med 7,7 prosent, mens Audnedal er lavest med en reduksjon på 0,7 prosent. Året før var det Hægebostad som økte mest i Vest-Agder med 10,4 prosent, mens Kristiansand kom lavest ut med en økning på 3,7 prosent.

I Aust Agder er det befolkningen i Birkenes kommune som har hatt størst økning i strømforbruket med 13,8 prosent, mens Åmli er lavest med en reduksjon på 11,7 prosent. For 2015 var det Iveland som hadde størst økning i Aust-Agder med 7,8 prosent, mens Valle var lavest med 2,8 prosent. Blant byene på Sørlandet er det Lillesand som har den største økningen på 6,0 prosent, mens Flekkefjord ligger lavest med en økning på 0,7 prosent. I 2015 var det Flekkefjord som hadde den største økningen blant byene med 7,2 prosent, mens Risør lå lavest med 2,9 prosent.

Varmere enn normalt
Vær og temperatur påvirker normalt strømforbruket, og været i 2016 ble spesielt også på Sørlandet.


– 2016 ble det varmeste året man har målt på kloden, og på Agder har kun 9 av de siste 75 årene vært varmere enn 2016 med utgangspunkt i målinger på Kjevik i Kristiansand, forteller Tarjei Breiteig, som er meteorolog i Agder Energi.


–Året 2016 startet veldig kaldt, med to iskalde uker i januar. Mens resten av landet nøt deilig vintervær, fikk Sørlandet besøk av den iskalde østavinden i disse ukene. Resten av året skulle det bli varmere. Ti av årets tolv måneder ble varmere enn normalen, kun januar og november ble kaldere enn normalt, forteller Breiteig.

Sommer i september
–Aldri tidligere i de 75 årene med målinger på Kjevik har september vært varmere enn i 2016, og kun ett år har september vært tørrere enn fjoråret. September var nesten like varm som sommermånedene, og kombinert med lite nedbør var det september som var årets definitive sommermåned. Selv om juni ble varmere enn normalt, hjalp det lite når den både var våtere og mer vindfull enn normalt. Den ble av de fleste oppfattet som en dårlig sommermåned, oppsummerer Tarjei Breiteig.

Fra bunnpris til lavpris
Når det gjelder strømprisene i 2016, ble disse også preget av været.– 2016 startet med de laveste strømprisene vi har sett i Norden på femten år. Vi gikk også inn i det nye året med den høyeste fyllingsgraden i norske vannmagasiner på 30 år. Dette var med å dempe prisøkningen på strøm da sprengkulden satt inn i januar, sier Anders Gaudestad, administrerende direktør i LOS.


– Ellers kan 2016 oppsummeres som et år der vi gikk fra bunnpris til lavpris på strøm. Markedsaktørene forventer at 2017 skal gi samme strømpriser som i 2016. Det er forventninger om mer kraftproduksjon i Norden og Nord-Europa, samtidig som forbruket ikke er ventet å stige mye. Prisutviklingen vil uansett være avhengig av tilbudet og etterspørselen i strømmarkedet, sier Anders Gaudestad.

 

 

Les mer www.los.no