Nyttig traineeordning | Agder Energi

Nyttig traineeordning

Ti år etter starten av Trainee Sør har over hundre ferdigutdannede unge mennesker med mastergrad vært gjennom programmet. Nær halvparten av dem har vært innom Agder Energi.

Magnus Gravem er en av de nyutdannede som har vært innom Agder Energi.

- Vi ønsker å rekruttere de mest ambisiøse og kompetente kandidatene til oss, sier Kirsti Jacob, direktør HR, som er godt fornøyd med den faglige kompetansen som Trainee Sør tilbyr.

Agder Energi har positive erfaringer med den veletablerte traineeordningen hvor konsernet får tilgang til nyutdannede og kompetente unge, som kommer inn og yter en innsats i konsernet i en begrenset periode.  

- Spesielt den siste tiden med ekstern ansettelsesstopp, har traineeordningen vært ekstra viktig for oss. Det som er gøy er at traineene utfordrer oss hele tiden! De kommer inn som et friskt pust i ulike roller i konsernet, og vi får ny kunnskap og nye tanker og refleksjoner rundt våre fagområder og utfordringer. Det er utrolig inspirerende, sier Jacob.

Anna Grunningberg, daglig leder i Trainee Sør, er også glad for det gode samarbeidet med Agder Energi.

- Agder Energi har hatt en avgjørende rolle i Trainee Sør sin utvikling. Ikke bare har de vært en av initiativtagerne til programmet – de har gjennom 10 år fortsatt en sentral posisjon. Som aktør er de framoverlente, fleksible og støttende. Gjennom vårt tette samarbeid finner vi kandidater som styrker Agder Energi sitt nåværende og fremtidige behov, sier hun.

 

 

 

 

Fakta:
Trainee Sør ble etablert i 2004 gjennom et tett samarbeid mellom Agder Energi, Sørlandets Kompetansefond, Kristiansand kommune og Universitetet i Agder, og har som formål å styrke Sørlandets konkurranseevne nasjonalt og internasjonalt. I dag omfatter traineeprogrammet 33 ledende virksomheter på Sørlandet. Hensikten med programmet er å rekruttere de mest ambisiøse og kompetente hodene til Sørlandet, og etablere en unik start på yrkeskarrieren.