Nytt vannmagasin | Agder Energi

Et nytt magasin tar form

I løpet av 14 dager har Skjerkevatn blitt hevet med 18 meter, og utgjør sammen med Nåvatn et nytt magasin. Totalt skal vannet heves med 23 meter.

- Vi har ikke mer vann å fylle på med nå, vinteren kom tidlig i år. Så da fylles det resterende ved første mildværsperiode, sier prosjektleder Tor Åmdal i Vannkraft.

Sjekk filmen/timelapsen her.


Han forteller at det er mindre lekkasje enn forventet gjennom dammene, mindre enn 1 liter i sekunder. Når vannet er helt fylt opp neste år, kan det lagres 44 millioner kubikkmeter ekstra vann oppe på fjellet. Det nye reguleringsmagasinet blir da det største i hele Mandalsvassdraget.

I midten av november ble luka mellom Skjerkevatn og Nåvatn åpnet for siste gang.