Nytt opptrekk på Tungesjø | Agder Energi

Nytt opptrekk på Tungesjø

Agder Energi har montert nytt opptrekk med moderne teknologi på bunntappeluken på Tungesjø dam i Marnardal kommune.

Agder Energi er godt fornøyd med nytt opptrekk på bunntappeluken på Tungesjø.

- Ved å skifte selve opptrekket på bunntappeluken fra vaier til hydraulisk sylinder blir det enklere å kontrollere vannmengden fra driftssentralen på Brokke. Bedre lukestyring gir god kontroll, sier maskiningeniør Sverre Eikeland i Agder Energi. 

En avgjørende oppgradering

Tungefoss dam i Mandalselva er inntaksmagasin for Bjelland kraftverk. Den planlagte oppgraderingen har blitt utsatt to ganger på grunn av værforholdene. Det var en vinter med mye snø, slik at den planlagte oppstarten i mars ble utsatt til juni. Mens i juni var det unormalt mye vann, slik at arbeidet ble utsatt igjen.


- Årsaken til at det er så viktig at ikke vi fikk vann over dammen er av hensyn til sikkerheten for mennesker. Vi må ha en trygg tilgang til nedstrøms dammen. Samtidig arbeider vi tett med flere deler av organisasjonen, drift, kraftforvaltning og revisjonskoordinator, for å finne et tidspunkt, hvor det er minst mulig ugunstig å ha luken ute av drift, sier Eikeland.

Denne dammen har ikke egne luker for flomavledning, kun overløp.

- Luken brukes derfor å regulere vannstanden i magasinet, for å slippe vann til elva i perioder hvor det er nødvendig, og også som flomluke. I arbeidet som nå er ferdig har det vært nødvendig at luken var ute av drift, forklarer Eikeland.

 

Det er flere i selskapet som er godt fornøyd med oppgraderingene som har blitt gjort.

- Som mange har fått med seg hadde vi problemer med lukestyringen tidligere i sommer. Dette var en medvirkende årsak til at vannstanden sank hurtig, og ble så lav at laks- og aureyngel døde. Erfaring viser at hydraulisk lukestyring gir betydelig bedre kontroll – det er positivt for både laksen og oss, sier Svein Haugland, fagansvarlig miljø i Agder Energi.

Det er HMR Husnes AS som utfører oppdraget på vegne av Agder Energi.