Nytt fra Skjerka | Agder Energi

God fremdrift

Arbeidet med nye dammer i Skjerkevatn har god fremdrift, og her kan du se en film fra arbeidet så langt.

Oversiktsbildet viser litt av arbeidet som pågår i området. Foto: Anders Martinsen

Fotograf Anders Martinsen har produsert en video med opptak gjort i tidsrommet april til slutten av juli. Dermed kan en se hvordan anleggsarbeidet skrider frem.

 

Prosjektet skal gi to nye steinfyllingsdammer i Skjerkevatn. Senere skal de fire dammene i Nåvatn og dagens dam i Skjerkevatn rives.

 

Snurr film