Nyhetsbrev nr 1-2016 | Agder Energi

Nyhetsbrev nr. 1-2016

Nyhetsbrevet ENERGISK utgis kvartalsvis og er hovedsakelig beregnet på eiere, sentrale og lokale politikere og andre aktuelle mottagere.

- Hensikten med nyhetsbrevet er å bidra til å holde mottager oppdatert på hva som skjer i  vårt konsern og i den næringen vi er en del av, sier Christian Altmann, kommunikasjonssjef.

Hovedsaken denne gang er fra Mandalselva hvor tersklene ved Laudal kraftstasjon nå er fjernet for å gi laksen i elva bedre forhold, men du kan blant annet også lese mer om hvordan Agder Energi bidrar til ny industrikraft på Fosen og hvorfor strømprisen er så lave.

 

Les hele nyhetsbrevet her:

 

 

 

 

Her er linken til nyhetsbrevet

http://reader.livedition.dk/agderenergi/105/