Nyhetsbrev 1-2015 | Agder Energi

Nyhetsbrev 1-2015

Agder Energis nyhetsbrev ENERGISK skal utgis kvartalsvis og er hovedsakelig beregnet på eiere og sentrale og lokale politikere.

- Hensikten med nyhetsbrevet er å oppdatere mottageren på hva som skjer i  vårt konsern og i den næringen vi er en del av, sier Christian Altmann, kommunikasjonssjef.

Nyhetsbrevet skal skape forståelse for Agder Energis fremtidige utfordringer og bidra positivt i omdømmebyggingen.

 - Vi håper nyhetsbrevet gir et innblikk i vår virksomhet og et godt bilde av den verdiskapingen fornybar energi bidrar til, forteller Christian.

 

Les nyhetsbrevet her

av Mette Mari Wigstøl
Rådgiver kommunikasjon