Ny sideFår verdifull arbeidspraksis i Agder Energi: | Agder Energi

Får verdifull arbeidspraksis i Agder Energi

Åse Rønning får oppdatert og styrket kompetansen sin gjennom praksisplass i HR-avdelingen i Agder Energi. I retur får HR-avdelingen en svært motivert og kompetent ressurs.

​Her er Åse Rønning (nr. 2 fra høyre) samlet med noen av de hun har jobbet sammen med i sin praksisperiode. Fra venstre Rita H. Hansen, Ellen Marie Usland, Tone Merete Stausland, Åse H. Rønning og Runa Julin.

-  Jeg er svært fornøyd med mitt opphold hos AE. Jeg ble veldig godt mottatt, og inkludert som en hvilken som helst "vanlig ansatt", understreker Åse, som gjennom NAV har hatt praksisplass i HR-avdelingen siden mars.

Åse sier hun føler hun har fått oppdatert sin kompetanse i regelverk og oppgaver innen lønnsfaget og fått faglig påfyll gjennom deltakelse på ulike seminarer og arrangement sammen med avdelingen.

Fortrinn i arbeidsmarkedet
Ordningen er et samarbeid mellom Agder Energi og NAV, men praksisplassen har hun ordnet selv gjennom å bruke sitt eget nettverk.

-  AE ligger langt fremme når det gjelder bruk av ulike datasystemer innen lønn, personal og administrative oppgaver. Denne arbeidspraksisen kan gi meg en økt mulighet for jobb innen lønn/regnskap og administrative oppgaver, avslutter Åse.

Inkluderende arbeidsliv
Ordningen mellom NAV og Agder Energi kommer som følge av at Agder Energi er en IA-bedrift. Partene i arbeidslivet og regjeringen har inngått en intensjonsavtale om å gjøre arbeidslivet mer inkluderende. Velger man å være en IA-bedrift inneholder dette en rekke forpliktelser, men også fordeler. Avtalen inngås med NAV.

Avdelingsleder Rita Helén Hansen i HR/HMS personal understreker at det er en "vinn-vinn" situasjon å ha en person i praksis hos dem.

- Vedkommende får ny erfaring og kompetanse, og avdelingen får en motivert og kompetent ressurs. Ordningen med arbeidspraksis kan anbefales, avslutter Rita Helén.