Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

Ny konsernstruktur, ny konsernledergruppe

Agder Energi gjør endringer i konsernstrukturen og etablerer en ny konsernledergruppe.

Dette er den nye konsernledelsen i Agder Energi, fra venstre: Konserndirektør Økonomi, Finans og Risiko og stedfortreder for konsernsjefen, Pernille Kring Gulowsen; Konserndirektør Kraftforvaltning, Anders Gaudestad; Konserndirektør Distribusjon, Jan Erik Eldor; Konsernsjef Steffen Syvertsen; Konserndirektør Kunde, Atle Knudsen; Konserndirektør Mennesker og Kommunikasjon, Kristin A. Dale; Konserndirektør Teknologi, Ingvill H. Mykland; Konserndirektør Produksjon;, Jan Tore Tønnessen; Konserndirektør Fornyelse, Svein Are Folgerø
Dette er den nye konsernledelsen i Agder Energi, fra venstre: Konserndirektør Økonomi, Finans og Risiko og stedfortreder for konsernsjefen, Pernille Kring Gulowsen; Konserndirektør Kraftforvaltning, Anders Gaudestad; Konserndirektør Distribusjon, Jan Erik Eldor; Konsernsjef Steffen Syvertsen; Konserndirektør Kunde, Atle Knudsen; Konserndirektør Mennesker og Kommunikasjon, Kristin A. Dale; Konserndirektør Teknologi, Ingvill H. Mykland; Konserndirektør Produksjon;, Jan Tore Tønnessen; Konserndirektør Fornyelse, Svein Are Folgerø

- Hensikten med den nye strukturen er å skape en fremtidsrettet organisasjonsmodell som i enda større grad understøtter selskapets strategiske mål, sier konsernsjef Steffen Syvertsen.

Den nye ledergruppen vil gi selskapet fornyelse samtidig som farten opprettholdes gjennom kontinuitet og erfaring.

Nye konsernområder

Teknologi blir et helt nytt ansvarsområde i Agder Energis konsernledelse.

 - Kraftbransjen generelt og Agder Energi spesielt har tatt inn over seg at teknologi i stadig større grad endrer energimarkedene og aktørbildet i disse markedene. Det å gjøre teknologiutvikling til et strategisk ansvarsområde i konsernledelsen er en konsekvens av teknologiens økende betydning, sier Steffen Syvertsen.

Konsernområdet Fornyelse er også nytt og omfatter blant annet pilotprosjekter som NODES og NORFLEX, venture-porteføljen, innovasjon og M&A.

- Jeg ønsker en tydelig satsing på fornyelse. Dette konsernområdet skal bidra til innovasjon og nyskaping ved å utfordre og støtte vår verdikjede, samt utvikle nye forretningsmuligheter for konsernet, forteller Steffen Syvertsen.

- Jeg har videre vært opptatt av at vi organiserer konsernet logisk langs hele verdikjeden, fra kraftverk til kunde.

  • Konsernområdet Produksjon vil omfatte hele konsernets energiproduksjon, herunder vannkraft og varme.
  • Konsernområdet Kraftforvaltning vil omfatte forvaltning av egen og andres kraftportefølje, og virksomheten i Tyskland.
  • Konsernområdet Distribusjon har ansvar for konsernets nettvirksomhet.
  • Konsernområdet Kunde omfatter LOS, den nye satsningen FLYT, Entelios i Norden, og selskapets entreprenørvirksomhet.

Human Resources og Samfunnskontakt samles i konsernstabsområdet Mennesker og Kommunikasjon.  

Internt og mangfoldig

Den nye konsernledelsen består av erfarne konserndirektører og nyslåtte konserndirektører.

– Jeg er svært glad for at alle de nye konserndirektørene er interne. Dette er et resultat av Agder Energi sin langsiktige satsning på talent- og lederutvikling. Det er et mangfoldig lag med tanke på kjønn, alder, bakgrunn, erfaring og kompetanse, sier Syvertsen.

Dette er ny konsernstruktur fra 1.1.2020:

Konsernstruktur med navn.JPG