Ny energi til NorgesGruppen | Agder Energi

Ny energi til NorgesGruppen

NorgesGruppen har inngått en treårig avtale om strømleveranser med LOS Energy. Den årlige verdien er beregnet til å være i overkant av 200 millioner kroner.

- Vår strategi er å være bedriftenes partner for fremtidens energiløsninger, sier Anders Gaudestad, administrerende direktør i LOS.

- Vi er selvsagt svært godt fornøyd med at en så stor aktør som NorgesGruppen velger oss. Det styrker vår posisjon som en attraktiv energipartner, sier Anders Gaudestad, administrerende direktør i LOS. 

 Avtalen omfatter 1 600 utsalgssteder med et årlig forbruk på 730 gigawattimer (GWh) fordelt på ca. 1 850 målepunkter. Det tilsvarer forbruket til ca. 45 000 husholdninger med et snittforbruk på 16 000 kWh årlig. Dette er ca. et års strømforbruk i en kommune på størrelse med Bærum. Avtalen løper over tre år med oppstart 1. januar 2016.

 Energitjenester

NorgesGruppen har som langsiktig ambisjon å bli klimanøytral. For å oppnå dette må konsernet i økende grad satse på fornybar energiproduksjon.

I kontrakten ligger foruten strømleveranse, også mulighet for viderefakturering av nettleie samt energi- og effektstyring. Kontrakten omfatter videre en opsjon på at NorgesGruppens planlagte vindkraftproduksjon anmeldes og avregnes via LOS Energy.

- NorgesGruppen representerer en forretningstankegang som er innovativ og svært interessant. Fremover vil vi se stadig flere bedrifter som ønsker klimanøytralitet og tilbakesalg av kraft. Det er helt i tråd med vår strategi om å være bedriftenes partner for fremtidens energiløsninger, sier Gaudestad.