Ny administrerende direktør i Agder Energi Varme | Agder Energi

Ny administrerende direktør i Agder Energi Varme

Hege Jortveit er ansatt som ny administrerende direktør i Agder Energi Varme. Hun ser frem til å bidra til å videreutvikle selskapet som leverer klimavennlig fjernvarme og fjernkjøling på Agder.

1. juni overtar Hege Jortveit som administrerende direktør i Agder Energi Varme.

-  Miljøbetydningen av fjernvarme og fjernkjøling har en verdi for hele samfunnet som er viktig! Det føles godt å kunne bidra her, og jeg setter pris på utbyggere og kunder som også forstår dette. Nå vil vi hjelpe kundene våre til å finne gode energiløsninger, slik at vi kan få mest mulig nytte av fjernvarmen og fjernkjølingen. Det er en spennende oppgave som jeg gleder meg til, sier Hege Jortveit. 

Hun er i dag leder for prosjektavdelingen i Agder Energi Varme, og har vært ansatt i selskapet i 12 år. Jortveit har tidligere erfaring fra ventilasjonsentreprenøren Gunnar Karlsen, hvor hun var leder for serviceavdelingen.

Jortveit er utdannet sivilingeniør maskin med både materialteknologi og klimateknikk, og har også en master i industriell økonomi og informasjonsledelse. Hun tiltrer stillingen 1. juni.

 

 

 Om Agder Energi Varme

Agder Energi Varme er et selskap i Agder Energi-konsernet. Selskapets hovedoppgave er å bygge infrastruktur for distribusjon av fjernvarme og fjernkjøling, med tilhørende produksjonsenheter. Produksjonen er basert på spillvarme og fornybare energikilder.