Nå blir det liv igjen på Tungefoss | Agder Energi

Nå blir det liv igjen på Tungefoss

– Målet er at vi skal høste fruktene av et slikt samarbeid i form av flinke fagfolk bosatt i områdene hvor vi har kraftproduksjon, sier konserndirektør Jan T som mottok både godord og blomster på vegne av Agder Energi. Her er det ordfører Tønnes Seland (t.v.) som takker.

Nedlagte og vakre Tungefoss kraftstasjon blir undervisningslokaler.

– Målet er at vi skal høste fruktene av et slikt samarbeid i form av flinke fagfolk bosatt i områdene hvor vi har kraftproduksjon, sier konserndirektør Jan T. Tønnessen.


Samarbeidet med Vest-Agder fylkeskommune og Byremo videregående skole er unikt i landsmålestokk. På nedlagte Tungefoss skal elever ruste opp stasjonen, bygge en fullverdig kraftstasjon og produsere kraft av vann Agder Energi stiller til disposisjon. Avtalen ble signert torsdag 27. mars, og våren 2015 skal det hele være i drift.


En stor dag
- Dette er en stor dag for Byremo videregående skole og dere unge, sa fylkesordfører Terje Damman etter at han hadde signert på avtalepapirene sammen med Jan T. Tønnessen. Damman understreket betydningen av Agder Energis holdning til samarbeid, og delte rundhåndet ros til alle involverte parter.


Han oppfordret elever ved Byremo videregående skole, som også var samlet på Tungefoss, om å markedsføre fordypningsfagene energimontør og energioperatør som skolen kan starte opp når de nå har tilgang til Tungefoss.


- Bygg trives best når de er i bruk. Dette blir et flott og unikt undervisningssted. Her skal det utdannes fagfolk som skal bidra med fornybar energi som en del av klimaløsningen, sa Damman.


Tre kommuner
Ordfører Tønnes Seland i Audnedal la vekt på at det er tre kommuner som også inngår i samarbeidet: Skolen ligger i Audnedal, Tungefoss er i Marnardal mens vannet kommer fra Åseral.


Åseral-ordfører Oddmund Ljosland mente undervisningsprosjektet som Agder Energi er med å realisere, er et eksempel til etterfølgelse.


- Dette er sånn det skal gjøres, konstaterte han.


Fornyelse 
Konserndirektør Jan T. Tønnessen er sikker på at Tungefoss blir sentral i det som etter hvert blir en fornyelse av kompetansen i Agder Energi Vannkraft.


- Vi tror det er lettere å rekruttere til distriktene om også utdanningen skjer der. Da vi ble kontaktet av Byremo Videregående Skole for et par år siden om deres tanker rundt videregående teknisk utdanning, var dette helt i henhold til hvordan vi tenker. Byremo etablerer et utdanningstilbud, mens vi bidrar med Tungefoss og lærlingeplasser. Om noen år har vi nok elever som har hatt Tungefoss som undervisningslokaler, i arbeid hos oss.

Ulike linjer ved Byremo videregående, blant annet bygglinja og skole skal ruste opp Tungefoss før aggregat og turbiner kommer på plass.


Annet bruk av Tungefoss som kan være aktuelt:
· Utvikle modeller med test og målestasjoner i elektrofaget
· Lage gode visuelle utstillinger/ modeller for å belyse kraftproduksjon
· Konkretisering av realfag for andre studieretninger ved skolen (spredte dagsbesøk)
· «Utlån» av lokalene til andre skoler i Vest Agder som har elektro.
· Omvisning/ elsikkerhetsopplæring på grunnskolenivå