Miniturbin skal gi mer kraft | Agder Energi

Miniturbin skal gi mer kraft

En miniturbin skal produsere kraft av vannet som slippes gjennom demningen ved Iveland 2 kraftstasjon.

Minikraftverket ved Iveland. Foto: Kjell Inge Søreide

Dermed unngår Agder Energi Vannkraft at kravet om minstevannføring gjør at vann går til spille.

Da selskapet fikk konsesjon for å bygge et nytt kraftverk på Iveland, kom konsesjonen med et krav om minstevannføring. Et krav om minstevannføring betyr at det alltid skal renne en viss mengde vann gjennom vassdraget, blant annet av hensyn til plante- og dyreliv. Dette vannet blir normalt ikke utnyttet fordi vannmengdene er for små.

Turbinator er utviklet av CleanPower som er eid av AE Venture.

– Vi måtte uansett investere i nye rørløsninger, ombygginger og et målesystem som sikrer minstevannføringen. Det var da vi fikk ideen til å se om vi kunne kombinere dette arbeidet med å installere en miniturbin samtidig, forklarer prosjektleder Tor Åmdal i Agder Energi Vannkraft.

Innovativt
Svaret ble en turbin produsert og utviklet av selskapet CleanPower for bruk i småskala produksjon av fornybar kraft. Nå blir den også en del av storskala-produksjonen på Sørlandet. Beregningene viser at turbinen skal gi en ekstra produksjon på 1,8 GWh årlig.

Produsere strøm tilsvarende forbruk 7 500 eneboliger.

Enova har bidratt med 3,4 millioner kroner i investeringsstøtte til prosjektet, og vil gjerne se flere eksempler på innovasjon i kraftbransjen.

– Dette er en bransje som har oppnådd mye og har en stolt historie. Vannkraften er en fantastisk ressurs for Norge. Det betyr ikke at det ikke er et potensial for innovasjon og nytenking. På veien mot lavutslippssamfunnet vil god tilgang på fornybar kraft være enda viktigere, og da må vi sørge for en mest mulig effektiv utnyttelse av ressursene, sier Slungaard Myklebust.

Referanseanlegg
Ifølge Slungaard Myklebust er mange kraftverk nå modne for oppgradering, og hun oppfordrer kraftselskapene til å se på hvordan de kan benytte dette mulighetsrommet til å implementere nye, energieffektive løsninger.

– Vi er stolte av å være blant de som går foran. Prosjektet har dessverre blitt forsinket på grunn av unormal høy vannstand i Otra i fjor høst og sommer, men vi satser på at installasjonen er på plass til høsten. Det skal bli svært spennende å følge resultatene av dette, sier Åmdal.

Åpnes 31. mai

Anlegget vil være et referanseanlegg for bransjen, og bidra med nyttig erfaringsdata og læring. Det er hele 395 vannkraftkonsesjoner som står for tur til å kunne revideres innen 2022. NVE har foreslått å prioritere 103 av disse, og anslår at kravene om minstevannføring i disse anleggene kan føre til et krafttap på 2,3–3,6 TWh/år.

– Ny teknologi, slik som CleanPowers turbin, kan bidra til å redusere tapene uten miljømessige konsekvenser, og muliggjør dermed samspillet mellom naturvern og verdiskaping, sier Slungaard Myklebust.