min parisavtale | Agder Energi

Skriv under på din Paris-avtale!

For å bidra til et bedre klima kan du nå signere på ett av åtte klimaløfter i "Min Paris-avtale". Alle løftene beskriver én konkret handling.

- Norge skal kutte 40 prosent klimagassutslipp innen 2030, og hver enkelt av oss kan bidra med det.  Ved å gi ett enkelt løfte blir det enklere å huske og holde løftet over tid. Jo flere som lykkes med å holde sine løfter, jo bedre for klimaet, sier Unni Farestveit, konserndirektør Samfunnskontakt..

 

Bakgrunnen for kampanjen "Min Paris-avtale" er at 20 norske bedrifter, sammen med WWF Norge og ZERO, har gått sammen for å vise at 2030-klimamålet kan nås, peke på nye forretningsmuligheter og bidra til klimaløsninger på veien til lavutslippssamfunnet.

 

- Norge 203040-koalisjonen mener at vi har gode forutsetninger for en grønn omstilling, og at Norge kan være en veiviser til lavutslippssamfunnet. Det vil kreve bevisste valg og endret atferd både fra næringslivet og fra folk flest, sier Farestveit.

"Min Paris-avtale" er et initiativ som retter seg mot nettopp folk flest som ønsker å gjøre en innsats for klimaet.

-         Jeg oppfordrer deg til å underskrive avtalen, sier Unni Farestveit.

 

Du underskriver Min Paris-avtale her.

Lik og del filmene som ligger på facebooksiden her.