Miljøfyrtårnsertifisering | Agder Energi

Agder Energi er Miljøfyrtårn-sertifisert

Fredag 12. februar fikk Agder Energi AS overlevert diplom og plakett som den offisielle bekreftelsen på at selskapet er et Miljøfyrtårn.

Ordfører Harald Furre i Kristiansand overrakte Miljøfyrtårn-plaketten til konsernsjef Tom Nysted i Agder Energi.

- Agder Energi viser vei ved å ta miljøansvar. Fremtidens løsninger er bærekraftige, og det er et tydelig signal til resten av næringslivet når et av Sørlandets største selskaper blir sertifisert som Miljøfyrtårn. Jeg er imponert over hvordan Agder Energi har gjennomført mange konkrete miljøforbedringer, og at virksomheten har satt seg enda mer ambisiøse miljømål for fremtiden, sier Linn Grøtberg, leder for marked og kommunikasjon i Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Viktig for lavutslippsamfunnet
Agder Energi en av Norges største produsenter av ren, fornybar energi.

- En sentral del av arbeidet med å løse den globale klimakrisen er optimal utnyttelse av fornybare energikilder. Gjennom vår vannkraftproduksjon gir vi et viktig bidrag til lavutslippssamfunnet og det grønne skiftet, sier Unni Farestveit, direktør Samfunnskontakt i Agder Energi.

Farestveit sier at samfunnsansvar i Agder Energi omfatter områdene menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, det ytre miljø og anti-korrupsjon. Målet er å drive virksomheten på en bærekraftig og etisk ansvarlig måte. Miljøfyrtårn-sertifiseringen er en viktig del av dette.

Miljøanalyse
Miljøfyrtårn-sertifiseringen innebærer en gjennomgang av 72 basiskrav innen bl.a. HMS, energibruk, transport, innkjøp og avfalls- og utslippshåndtering for å dokumentere om bedriften oppfyller kravene.

- Vi ønsker å bidra til økt klimafokus. Miljøanalysen krever at vi reflekterer over hva vi gjør, hvordan vi gjør det og om vi kan endre det som er, til noe bedre for miljøet, sier Farestveit.

Noen av tiltakene Agder Energi har gjennomført er innkjøp av el- og hybridbiler som ansatte kan bruke til tjenestekjøring, automatisk tosidige utskrifter for å få ned papirbruken og bruk av Svane-merkede produkter.

Datterselskapet LOS har i flere år vært Miljøfyrtårn-sertifisert. Nå som morselskapet også er sertifisert blir prosessen for andre datterselskap som ønsker sertifisering enklere.

Synlig bevis
Ordfører Harald Furre i Kristiansand holdt tale og overrakte Miljøfyrtårn-plaketten til konsernsjef Tom Nysted.

- Gratulerer! Agder Energi er en bedrift som betyr mye for regionen og denne plaketten viser at dere tenker miljø i tillegg til å produsere miljøvennlig energi, sa han og overrakte plaketten til Tom.

- Hjertelig takk, Vi er stolte over å kunne henge opp dette som det synlige beviset på hva vi har gjort for å bli Miljøfyrtårn-sertifisert, sa Tom Nysted.

Les mer om samfunnsansvar og verdiskaping i Agder Energi.