Milepæl på Lislevatn | Agder Energi

Milepæl på Lislevatn

95 år etter at fallrettighetene ble sikret ble det gjennomslag og lys i tilførselstunnelen til Lislevatn kraftverk.

Jørgen Sterud, senior prosjektleder, (t.v.) og Magnar Breimoen, anleggsarbeider Leminkâinen, legger de siste planene.

- Det hører med til historien at selv om fallrettighetene ble sikret for nesten hundre år siden så har det ikke blitt arbeidet med dette prosjektet like lenge. Arbeidet startet på forsommeren 2013 og hele kraftstasjonen skal være ferdig til driftsstart i løpet av to år, forklarer Jørgen Sterud, senior prosjektleder i Agder Energi.


Følger planen

Lislevatn kraftverk bygges i Håtveitåna i Evje og Hornnes kommune, like ved riksvei 42.

Prosjektering, bygging og idriftsettelse av kraftverket gjøres av Småkraft AS, som for første gang leverer en slik totalleveranse for konsernet. Fra Agder Energi Vannkraft følges prosjektet opp av Jørgen Sterud.

- Arbeidet går helt etter planen. Småkraft har god erfaring på tilsvarende prosjekter og har bygd over 30 mindre kraftverk, sier Jørgen.

Gjenstår 2-3 meter

Denne dagen skal det sprenges ved Vikstølvannet. Fem hundre meter med tunnel ligger allerede klar og bare et par meter med fjell skiller den fra Vikstølvannets bredder.


- Proppen på nedsida nær den ubygde kraftstasjonen er klar. Ventil er montert og alt er klart til at vannet etterhvert kan fylle tunnelen. Selv om det er tørt her nå, vil tunnelen fylles med vann i løpet av våren. Dette skyldes naturlig tilsig og skal ut igjen før stasjonen settes i drift, forklarer Jørgen.


Erfarne arbeidsfolk

Anleggsarbeidet utføres av entreprenørselskapet Leminkâinen på oppdrag for Småkraft, og gjennomslagssprengningen settes av Magnar Breimoen og Arne Erik Nome. To svært erfarne arbeidsfolk peker og forteller, og er stolte av jobben sin.


- Vi håper å få ut et greit hull. Fra motsatt side er tunnelen cirka 18 m2 stort, 555 meter lang og det er meningen den skal romme opp til 9000 m3 vann når den er klar, sier Magne.


Det sprenges!

Vi dirigeres bort fra området. Helt opp til bilene. Venter. Det buldrer litt, og så går vi nedover igjen. Fra avstand ser det ut som litt småstein er slengt ut over det islagte Vikstølvannet. Når vi kommer nær nok får vi øye på et røyklagt hull i fjellet.


- Dette ser fint ut. Bare litt smårensking igjen før støypen kan legges rundt kantene her, sier Jørgen fornøyd.


På nyåret starter arbeidet med byggingen av selve kraftstasjonen. Men, det er først etter at kraftverksinntaket ved Vikstølvann er ferdig.

 

 

av Mette Mari Wigstøl
Rådgiver kommunikasjon