Mer spillvarme fra Glencore | Agder Energi

Mer spillvarme fra Glencore

Agder Energi Varme har inngått ny avtale om kjøp av spillvarme fra Glencore Nikkelverk i nye ti år.

har fjernvarmen fra Agder Energi Varme en særdeles hyggelig CO₂-profil – eller klimamessig fotavtrykk om man vil, foteller daglig leder Torstein Melhus.

Avtalen er en videreføring av det svært gode samarbeidet mellom de to selskapene som har vart i en årrekke.

- Glencore er en sentral brikke i vår forsyning av fjernvarme. Sammen med Returkraft utgjør Glencore så å si hele forsyningen til fjernvarmekundene i Kristiansand, forklarer daglig leder Torstein Melhus i Agder Energi Varme.

Klimavennlig
Med industriell spillvarme som de desidert viktigste energikildene, har fjernvarmen fra Agder Energi Varme en særdeles hyggelig CO₂-profil – eller klimamessig fotavtrykk om man vil.

- 98,8 prosent av fjernvarmeforsyningen i Kristiansand kommer fra spillvarme. Det betyr at vi definitivt er i landstoppen når det gjelder å ha en miljø- og klimavennlig grunnlast, sier Melhus.

Og den resterende andel fossil olje planlegges skiftet med bioolje i løpet av 2015.

Siden oppstarten på slutten av 90-tallet har Agder Energi Varme gravd ned godt over 50 km rør i Kristiansands gater – hovedsakelig i sentrum og i deler av Vågsbygd. Det er investert mellom 500 og 600 millioner kroner i infrastruktur som forsyner  rundt 3000 husholdninger og 300 næringsbygg.

- Når først dette er gjort, har vi en by med en del konkurransefortrinn i form av industri nær bykjernen, et stort forbrenningsanlegg, kaldt saltvann fra havdypet utenfor byen, sier Torstein Melhus.

Attraktiv kjøling
Det Melhus sikter til når han snakker om kaldt vann fra hav og elv, er selskapets etter hvert svært så populære tilbud om fjernkjøling. Kaldt saltvann hentes fra 150 meters dyp utenfor Odderøya, føres i rør inn til land og fordeles til en rekke kunder i sentrum av Kristiansand, samt sykehuset på Eg.

- Dette er blitt et attraktiv produkt, som gjør at vi tilbyr et komplett varme og kjøleprodukt, med lave investeringer for utbyggere i en by som vokser.

- Er Agder Energi Varme beredt til å ta den veksten som kommer i Kristiansand?

- Ja, definitivt. Vi har gjennom avtalene med Returkraft og Glencore fått på plass god forsyning for å møte et bysentrum i stadig utvikling og med økende fortetting langs Metro-aksen fra Vige til Vågsbygd.