Maskinsalen ferdig utsprengt | Agder Energi

Maskinsalen ferdig utsprengt

Maskinsalen på Iveland 2 kraftverk er nå ferdig utsprengt.

Bildet viser maskinhallen. Hallen måler 20x30 meter og høyden under taket er 15 meter.

Steinmasser fra arbeidet brukes blant annet til å utbedre offentlig vei og anlegge 2 km gang- og sykkelsti. På bildet utbedres veien fra Iveland kraftstasjon (i bakgrunnen) mot krysset med riksvei 403.