Hør siste episode i vår podkastserie, der vi spør om hvor mye ny fornybar energipolitikk vi får med den nye regjeringen? 

Mandalselva Villakssenter åpnet

Mandalselva Villaksenter ved Laudal kraftverk skal gi gode opplevelser, formidle laksens historie og hvordan ren, fornybar vannkraft produseres i elva. Senteret ble offisielt åpnet lørdag 20. juni.

I Mandalselva Villakssenter kommer du tett på laksen.
I Mandalselva Villakssenter kommer du tett på laksen.

− Ideen om et laksesenter har sitt utspring i arbeidet med Flerbruksplan Mandalsvassdraget. Her har det i mange år vært jobbet med ideer som kan gi vassdraget verdi for flere, og at det blir et viktig bidrag til regionen. Villakssenteret skal også bidra til å utvikle stedet og gjøre det mer attraktivt for turister, forteller Svein Haugland, fagsjef miljø i Agder Energi Vannkraft.

Spesialrådgiver Svein Haugland t.v. og konsernsjef Steffen Syvertsen.Konsernsjef Steffen Syvertsen i Agder Energi gleder seg over at det nye senteret nå er ferdig.

− Vi har i mange år jobbet aktivt med tiltak for å bedre forholdene for laksen i Mandalselva. Ulike prosjekter og kartlegginger er gjennomført, og jeg tror det nye villakssenteret vil bli en flott plass å vise at kraftproduksjon og laks kan leve side om side i et vassdrag, sier Syvertsen.

Fornybar energiproduksjon

I villakssenteret kan besøkende lære mer om fornybar vannkraftproduksjon ved å oppleve Laudal kraftverk fra innsiden gjennom VR-briller. En kan også se film fra utbyggingen av dammene ved nye Skjerka kraftverk i Åseral.

Her finner du mer informasjon om Mandalselva Villakssenter.

IMG_2595.JPG

Historien til laksefiske i Mandalselva er noe av det du finner i det nye Villakssenteret.