lykkelig levert | Agder Energi

Lykkelig levert

Glade studenter som nylig har levert sine oppgaver til sensur på UiA. Både masteroppgaven og bacheloroppgaven er skrevet med veiledning fra HR-avdelingen i Agder Energi.

Jublende glade: Sigrun Bratteland, HR-rådgiver Agder Energi (t.v.) Ingrid Ringdal, Mohammad Faizan Ilyas, Jens Christian Coward og Ingebjørg Trydal (senior rådgiver HR) var alle godt fornøyd med presentasjonen av oppgaver nylig. Foto: Kirsti Lie

- Dette har rett og slett vært en veldig positiv opplevelse, forteller Ingebjørg Trydal, senior rådgiver HR.

Ingebjørg har sammen med Sigrun Bratteland og Svein Anders Gjemlestad (begge rådgivere HR) vært veiledere for 3 ulike oppgaver denne våren. To av arbeidene ble levert i juni mens den tredje oppgaven skal leveres i august.

- Studentenes arbeid er av god kvalitet og jeg synes det har vært veldig nyttig å være veileder, sier Ingebjørg. Sigrun supplerer med at hun synes det er spennende med kombinasjonen teori og praksis.

Begge er godt fornøyd med at de på denne måten får ny kunnskap som er nyttig å ta med seg  videre i Agder Energi.

Nyttig kunnskap
Universitetet sender årlig ut forespørsler til oss om vi kan bidra med oppgaver. Vi kommer med forslag til oppgaver vi ønsker å få løst og universitetet finner studenter til oppgavene.

- Vi får også en god del henvendelser direkte fra studenter som ønsker å skrive oppgave for oss, da er det min oppgave å videreformidle forespørselen og prøve å finne veiledere, forteller Kirsti Lie, rådgiver HR.

I vår har det vært 9 forskjellige oppgaver på gang i konsernet (7 bachelor og 2 masteroppgaver.

- Vi er veldig glade for at så mange studenter skriver oppgavene sine med basis i konsernet, sier hun.

 

Dette er en vinn-vinn situasjon for oss.

Hvordan har det vært? Ingrid Ringdal, som har skrevet bacheloroppgaven "Medarbeiderutvikling i Agder Energi" sammen med Camilla Fevang og Mohamad Faizan Ilyas, synes samarbeidet med AE har vært veldig bra.

- Det har vært spesielt spennende å se teorien satt ut i praksis, sier hun.

Jens Christian Cowards masteroppgave er en kvantitativ studie som undersøker i hvilken grad deltakelse påvirker den affektive forpliktelsen ved en organisasjonsendring.

- Det har vært en lærerik og fin prosess og har gitt meg et godt innblikk i hvordan arbeidslivet er, forteller han.

Skal en dømme etter entusiasmen hos de involverte blir dette ikke siste gang HR-rådgiverne er veiledere for oppgaveskrivende studenter.

- Dette er en vinn-vinn situasjon for oss. Tenk å få noen til å se på det vi gjør med "nye" og unge øyne, sier Ingebjørg til slutt.