Linjerydding | Agder Energi

Høyspentlinjene klare for vinteren

Like nord for Strai (rett nord for Kristiansand) står et par 25 meter høye grantrær farlig nær høyspentlinjene. For å unngå at trærne faller over linjene må de fjernes før vinteren kommer.

Trestammen kuttes av bit for bit ettersom Kristian Køvener klatrer nedover.

- Disse trærne står litt vanskelig til. Med høyspentlinjene som går i kryss på siden av og nedenfor trærne, og bolighus på oversiden, er det krevende, sier linjerydder Karl Øystein Skagestad.

Han har med seg et team på fire mann som skal ta jobben med å kutte ned trærne bit for bit. Vanligvis er de kun to mann på jobb men til en jobb som denne kreves mer mannskap.

- En må ha litt nerver
Før Kristian Køvener kan ta på seg piggskoene og klatre opp i treet, må montørene fra Infratek varsle om at strømforsyningen i linjene er slått av. Sikkerheten må være på plass i alle ledd. Selv om Kristian har vært i toppen av mange trær er han alltid litt spent før han skal klatre opp.

- En er nødt til å ha litt nerver og  være skjerpet når man står i toppen der, og særlig om det er litt vind, sier han.

I tillegg til å klatre til toppen av et 25 meter høyt tre skal han også manøvrere motorsaga. Han skal  kappe greinene etterhvert som han klatrer og kutte selve treet i biter mens han klatrer ned.

Omfattende prosess
- Vi tar alle trær som står i linjetraseen som kan velte over linjene både nå i år, og 20 år frem i tid, sier linjerydder Asbjørn Spilling. Han har mange års erfaring med klatring i, og felling av trær.

Linjerydderne, med Asbjørn i spissen, har siden slutten av sommeren ryddet 830 kubikk trær. Det tilsvarer  nærmere 2000 trær langs høyspentlinjene fra Støleheia like vest for Vennesla til Krossen ved Kristiansand. Hovedlinjene inn til byen er nå hugd "tresikret" for vinteren.

Sikre god strømforsyning
Agder Energi deler linjenettet i geografiske områder, og Karl Øystein og kollegaene har ansvar for Kristiansandsområdet.

- Vi jobber med å rydde linjetraseene for å sikre god strømforsyning. Når traseen er godt ryddet vil det gå raskere å finne eventuelle feil på linjenettet. Gror det for mye til rundt linjene er det vanskeligere å holde det i stand, sier Karl Øystein.

Toppen av treet faller mot bakken bit for bit ettersom Kristian Køvener klatrer nedover.