Likestillingspris til sørlandsprosjekt | Agder Energi

Likestillingspris til sørlandsprosjekt

– Prosjektet "Likestilt arbeidsliv" er et glimrende eksempel på hvordan vi kan jobbe praktisk, systematisk og strategisk for å styrke likestilling og mangfold i arbeidslivet.

Arkivfoto fra den høytidelige sertifiseringsseremonien på Kilden teater- og operahus i juni, hvor de 15 sørlandsbedriftene fikk utdelt "beviset" på at de er sertifisert innen "Likestilt arbeidsliv".

Det sier YS-leder Jorunn Berland til NRK Sørlandet og nettsiden ys.no, og legger til:

– En flott og verdig prisvinner. Her jobber de med likestilling på en annen måte, hvor en opplever at likestillingen blir en naturlig del av virksomheten, og eierskapet til det å sette fokuset på likestilling blir tydeligere.

Det er første gang i likestillingsprisens 30-årige historie at den er delt ut til en aktør på Sørlandet.

"Likestilt arbeidsliv" er et samarbeidsprosjekt mellom Vest-Agder Fylkeskommune, Aust-Agder Fylkeskommune, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Først i Norge
Agder Energi er med i prosjektet, og blant de15 første bedriftene i Norgesom er sertifisert som likestilte virksomheter. Konsernsjef Tom Nysted er stolt av å lede et selskap som jobber målrettet med likestilling.

- Kraftbransjen har tradisjonelt vært mannsdominert og prosjektet "Likestilt arbeidsliv" skal bidra til å øke kvinneandelen i Agder Energi, i tillegg til at det også skal bidra til økt mangfold på andre felt. Det er viktig å jobbe målrettet med mangfold, og tildelingen av likestillingsprisen til prosjektet viser at det vi har gjort til nå blir lagt merke til, sier Nysted.

Sertifiseringen innebærer at kriteriene for likestilt arbeidsliv er oppfylt: Forankring i organisasjonen, inkluderende arbeidsmiljø, rekruttering, tilrettelegging, heltidskultur, livsfase og likelønn. Videre skal virksomheten ha presentert en handlingsplan med tiltak til forbedring fram til resertifisering i 2021.

Inspirerende anerkjennelse
Kirsti Lie er HR-rådgiver i Agder Energi og prosjektleder for "Likestilt arbeidsliv" i konsernet. Hun sier at likestillingsprisen er svært inspirerende for det videre arbeidet med å øke mangfoldet.

- I dag er kvinneandelen i Agder Energi 20 prosent, målet vårt er å øke denne til 30 prosent. Videre handler "Likestilt arbeidsliv" om likestilling i vid forstand. Vi skal ha like muligheter for alle uavhengig av kjønn, religion, etnisitet, funksjonsevne og seksuell orientering, sier hun.

 

Les mer:

Godkjent og sertifisert
På vei mot likestilt arbeidsliv
Vil øke mangfoldet
Vil bli bedre på likestilling