Lærlingsamling | Agder Energi

Sikkerhet i ryggmargen

Da Oteras femten ferske lærlinger nylig var samlet stod opplæring innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) på timeplanen. Budskapet "Hver medarbeider sikkert hjem" var gjennomgående.

Lærling Mathias Karlsen har full kontroll opp bakkene i sin ATV-økt.

– Det er ingen som takker deg for at du droppet sikkerheten og utførte jobben to minutter raskere den dagen det skjer en ulykke. Da sitter du kanskje selv igjen med varige skader, sier Keith Svenningsen, HMS-sjef. 

"Hver medarbeider sikkert hjem" er Oteras klare budskap til de femten ferske lærlingene som nylig var samlet i Agder Energis lokaler på Stoa i Arendal. Otera nullvisjon når det kommer til arbeidsulykker er sentral når de nyansatte lærlingene er samlet til en ukes opplæring innen helse, miljø og sikkerhet (HMS). Keith Svenningsen er HMS-sjef i Otera og ansvarlig for at lærlingene blir opplært innen de gjeldene forskriftene.

– Kommer du til en jobb som krever at du skal klatre i masta, og du ikke har riktig festestropp på, ja da skal du ikke klatre. Så enkelt er det, sier han.


Bruker egne ressurser
Før lærlingene skal ut for å lære seg å håndtere ATV, vinkelsliper, motorsag og boremaskin, er det viktig at de lærer rutinen for å foreta en sikker jobb analyse (SJA) og også kjenner til hvilke rutiner som gjelder for bruk av verktøyet. Keith forteller at de velger å bruke interne ressurser til  denne  opplæringen.

 – Våre egne ansatte vet hvilket utstyr vi bruker og hvordan det blir brukt. Utstyret sertifiseres og kvalitetssikres av noen av Oteras dyktigste medarbeidere, sier han.

En av ressurspersonene som er hentet inn er Frank Bringsjord. Han jobber som elektromontør i Otera Infra og er instruktør for fallsikring. Han tar seg god tid til å demonstrere hvordan klatreselen skal festes, og hvilke livsviktige funksjoner selen faktisk har.

– Dette er Mercedes-utgaven av en sele. Du får ikke tak i bedre, hevder Frank.

 

Stort utbytte
Sindre Flatestøl (18) er godt fornøyd med programmet for samlingen. Han er ansatt ved Oteras avdeling på Evje.


  -
Det er veldig  
 greit å få være
 med på en sånn
 type samling. Jeg
 har lært hvordan
 jeg skal
 håndtere motor-
 saga på en
 bedre måte, og så
 er det gøy å kjøre
 en ATV ute i
 terrenget, sier
 Sindre.

 Sindre er tilstede  
 på  lærlinge-
 samlingen
 sammen med
 lærlingekollega Hege Therese Lindland (20). Hun er den eneste jenta i flokken og bekrefter at hun har blitt tatt godt mot i gruppa.

– Det var en av praksislærerne på skolen som fortalte meg om elektromontøryrket. Jeg er glad i å være ute og ville ha en variert jobb, så derfor er jeg her i dag, sier Hege.

 

Innholdsrik samling
I løpet av uka berøres mange ulike temaer.

– Vi vil at lærlingene skal få med seg litt bagasje i form av kunnskap når de drar herfra. I tillegg til å lære seg å håndtere ulike verktøy, har de vært igjennom førstehjelpskurs, klatret i klatrevegg og lært seg sikkerhetsreglene med hensyn til varmt arbeid. De har blitt drillet i å tenke HMS i enhver anledning. Samlingen strekker seg over flere dager, og derfor har de også blitt litt bedre kjent med en mulig fremtidig kollega, avslutter Keith.

 

 Sammen med Steffen Syvertsen, konserndirektør marked og forretningsutvikling, klatret lærlingene til topps i klatreveggen.