Lærlingesamling 2015 | Agder Energi

Sammen for å lære

Nylig var 11 ferske lærlinger fra Otera og Vannkraft samlet på Stoa. Øverst på lista over ting å lære stod sikkerhetsforskriftene.

Endelig ferdig med teorien! Hele gjengen klare for praktiske øvelser.

- Har dere fylt ut SJA (Sikker Jobb Analyse)? Det skal dere alltid starte med. Det er ingen som takker deg for at du droppet sikkerheten og utførte jobben tre minutter raskere den dagen det skjer en ulykke, sier Keith Svenningsen, HMS-sjef Otera.

"Hver medarbeider sikkert hjem" er Oteras klare budskap til lærlingene som nylig var samlet i Agder Energis lokaler på Stoa i Arendal. Oteras nullvisjon når det kommer til arbeidsulykker er sentral når de nyansatte lærlingene er samlet til en ukes opplæring innen helse, miljø og sikkerhet (HMS). Keith Svenningsen er HMS-sjef i Otera og ansvarlig for at lærlingene blir godt opplært innen de gjeldende forskriftene.

Egne ressurser
I år arrangeres lærlingesamlingen for første gang som et samarbeid mellom Vannkraft, Nett og Otera.

HR rådgiver Kirsti Lie fortalte lærlingene om konsernet og introduserte dem for begrepet medarbeiderskap.

- Aktivt medarbeiderskap innebærer at hver enkelt har et stort ansvar for å avklare egne mål og utvikling, trivsel, engasjement, samhandling og kommunikasjon. Vi må stille krav og ta ansvar selv, sier hun.

Otera har god erfaring med å bruke egne ressurser i opplæringen, og derfor er det de beste og mest erfarne folka som bidrar også denne gangen.

 

Kjempegøy

Samlingen startet mandag morgen og varer en liten uke. I tillegg til faglig fokus er det også viktig at de blir bedre kjent med hverandre.

Lærlingetrioen fra Vannkraft er travelt opptatt med motorsaga og hos Mariell Olsen, Erlend Egeli Hundsdal og Erik Leland Jørgensen går praten raskt og replikkene hagler.

De er enige om at lærlingesamlingen har vært både nyttig, gøy og veldig praktisk rettet.

- Det er viktig å skape et godt samhold blant oss lærlinger, sier de.

 

Gode ambassadører
Det investeres mye ressurser i lærlingene. Læretida er selskapets  anledning til å forme og tilpasse lærlingenes kompetanse til det som er mest hensiktsmessig.

- Vi forventer at lærlingene skal være gode ambassadører både på jobb og i fritida. Vi forventer at de er motiverte og lærevillige. Så langt ser det ut som vi har fått tak i noen veldig flotte ungdommer, sier Svenningsen fornøyd.

  

Trioen fra Vannkraft skriver ut SJA (sikker jobb analyse) før de starter motorsaga.

 

 

Alle tre hadde god kontroll i øvelse motorsag. Her er det Mariell som avslutter et godt kutt.

 

Emil Guttormsen (t.v.) og Håvard Tveit fyllter ut SJA før de
starter vinkelsliperen. Asbjørn Skeimo (t.v.) har mange års erfaring og er en
god læremester for ungdommen.

 

 Gnistene spruter når stålrørene kappes med vinkelsliper.