Landstrøm | Agder Energi

Ren fornybar energi til danskeferja

Nå får Superspeed ren energi fra land i Kristiansand, og miljøet spares for like mye utslipp som 1300 biler avgir.

Her får Superspeed i Kristiansand strøm mens det ligger til kai. Det sparer miljøet for CO2 tilsvarende 1300 biler i tillegg til NOX og svovel-utslipp.

– Det at Superspeed kan kobles til landstrøm når ferga ligger til kai, gjør at CO2-utslippene reduseres med 2300 tonn per år. Det tilsvarer utslippene til 1300 biler i året. Dette monner, sa klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Mandag morgen skrudde hun av hjelpemotoren som til nå har stått på når Superspeed har lagt til kai. Samtidig ble anlegget for landstrøm startet opp.

- Det er et viktig og konkret miljøtiltak som viser hvordan den maritime næringen er med på det grønne skiftet, sier Sundtoft.


På oppdrag for Nett
Otera har på oppdrag for Agder Energi Nett lagt til rette for å ta ut effekt til båten. Her har de utvidet eksisterende høyspentanlegg med  nytt effektbryterfelt. Feltet har en høyspent kWh-måler slik som folk har hjemme i huset. Forskjellen er at denne måler direkte på 11kVèn slik at båtens strømforbruk kan avleses. Feltet har også fjernstyring/overvåking slik at nettsentralen kan styre effektbryteren.

I tillegg har Otera på oppdrag for Color Line bygget en kabelbro og kabling frem til kaia. Otera har lagt diverse signalkabler til styringen, og høyspentkabel frem til overgangen til pluggsystemet som leverer hele 11.000 volt til ferja.  

- Dette har vært et spennende prosjekt hvor Otera har fungert som bindeleddet mellom lokale bedrifter og utenlandske leverandører der vi har skaffet blant annet håndverkere, tjenester, materiell og verktøy. Det er en fordel for dem å ha noen som kjenner og har gode kontakter med lokalmiljøet. Det er andre gangen noe slikt gjøres i Norge, så det er gøy å være med på, sier Anders Kommedal, prosjektleder i Otera.

 

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft, skrudde av hjelpemotoren og startet opp anlegget for landstrøm.

Kabelen som forsyner SuperSpeed med strøm går over kabelbroa og Oteras Anders Kommedal er fornøyd med utført prosjekt.

 

 

 

 

 

av Yvonne Ødegård
rådgiver kommunikasjon