Lager et nytt kraftmagasin | Agder Energi

Lager et nytt kraftmagasin

Denne uken ble luka mellom Skjerkevatn og Nåvatn åpnet for siste gang. Nå fylles et nytt magasin i Åseral.

Roger Thorsland og Tor Åmdal (t.h) inne i lukehuset før luka ble åpnet.

- Det er ikke hver dag vi lager et nytt vann i Norge! sa Tor Åmdal, prosjektleder i Agder Energi entusiastisk. 

To nye steinfyllingsdammer er bygd i hver sin ende av Skjerkevatn. Vannstanden blir hevet med 23 meter, opp til samme nivå som i Nåvatn, og slik blir de to magasinene til ett. Ved å øke magasinkapasiteten og fallhøyden, øker også produksjonen med 43 GWh, som tilsvarer strøm til 2200 husstander.

Mye stein
Store damprosjekter ha vært en sjelden vare i Norge de siste 20 årene. Dammene ved Skjerkevatn er det største damprosjektet i Norge på lang tid.

- Et to og et halvt år langt puslespill er endelig ferdigstilt, sa prosjektlederen og sikter til plastringssteinen som er lagt på plass.

Over 100.000 stein er brukt, og totalt har det gått med 1,2 millioner kubikkmeter stein til dambyggingen. Steinen har blitt hentet fra steinbruddet som ble anlagt midt mellom de to nye dammene. Dette vil bli liggende under vann i løpet av noen uker.

Prosjektlederen er spent på hvor lang tid det vil ta å fylle det nye kraftmagasinet. Vannstanden skal heves med inntil 2 meter i døgnet.

God fremdrift
Over 300 000 arbeidstimer har blitt lagt ned i prosjektet

- Vi har hatt et tett og godt samarbeid med entreprenøren, og er ferdig et halvt år før tiden, sier Åmdal.

I løpet av prosjektperioden har det ikke vært noen alvorlige skader eller uhell i anleggsarbeidene.

Bakgrunnen for utbyggingen er pålegg fra Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE), da de opprinnelige betongdammene ikke lenger tilfredsstilte sikkerhetskravene.
 
NRK ble med på det historiske øyeblikket, se mer her. 

 

Foto: Anders Martinsen

 

  • Roger Thorsland, kraftverkstekniker i Agder Energi Vannkraft åpnet luken mellom dammene i Skjerkevatn og Nåvatn for siste gang. 


  • Entreprenørene Skanska og TT Anlegg har lagt igjen sin signatur, slik at hvem som bygde dammene er bevart for ettertiden. Nå trenger vannet inn i det tidligere steinbruddet.

 

  • Roger Thorsland og Tor Åmdal (t.h) i området som etterhvert blir liggende under vann.