Kredittrating BBB+ | Agder Energi

Kredittrating BBB+

Agder Energi har blitt tildelt en offisiell kredittrating på BBB+ med stabile utsikter av det ledende europeiske ratingbyrået Scope Ratings.

Evenstad kraftstasjon i Froland kommune. Foto: Agder Energi

Med en offisiell kredittrating etablerer Agder Energi en objektiv tredjepartsvurdering av selskapets robuste finansielle stilling og kredittkvalitet. Selskapet er blant de aller første av de regionale kraftselskapene som får offisiell kredittrating.

 Scope Ratings etablerte kontor i Norge i 2017 bemannet med kredittanalytikere som har meget god kunnskap om norsk kraftsektor gjennom mange år. Scope Ratings legger i sin rapport på Agder Energi spesielt vekt på:

 

- Vertikalt integrert forretningsmodell med monopol på regional- og distribusjonsnettverk, sterk posisjon på vannkraftproduksjon og ledende aktør på sluttbrukersalg.

- Konkurransekraftig lavkost-produsent av fornybar vannkraft med betydelig magasinkapasitet.

- Høy sikringsgrad for å redusere usikkerhet rundt fremtidig svingning i resultatene.

- Sterk finansiell risikoprofil med god tilgang lånefinansiering i bank og kapitalmarkeder.

- Langsiktige og komitterte majoritetseiere som er samordnet og viser evne og vilje til å støtte selskapet.

 

Med offisiell kredittrating venter Agder Energi at selskapets solide posisjon i kapitalmarkedene styrkes ytterligere. 

LES mer i vedlagte rapport.