Kraftig tak for klima på Iveland 2 | Agder Energi

Kraftig tak for klima på Iveland 2

- En ny type sement har gjort at vi har spart klimaet for 275 tonn CO2 , sier Lars Gunnar Jansen i Iveland 2 prosjektet. Til sammenligning var utslippet fra konsernets flyreiser i 2014 på 260 tonn.

Betong for miljøet. Lars Gunnar Jansen sjekker overflaten på CO2-fattig betong. Foto: Kjell Inge Søreide

Det var behovet for en betong som utvikler lite varme ved herding som gjorde at prosjektet tok i bruk ny sement av typen CEM III/B. Den har et vesentlig lavere CO2-avtrykk enn sement som vanligvis brukes ved bygging av kraftstasjoner. Sementen har også et annet miljøfortrinn, i og med at avfallsstoffet råjernsslagg  erstatter tre firedeler av det tradisjonelle virkestoffet i sementen.

Innstøping av spiraltromma
Lars Gunnar er prosjektingeniør i Agder Energi Vannkraft og har ansvar for å sikre kvaliteten på byggearbeidene på Iveland 2. Den siste tiden har han vært spesielt opptatt med å følge opp innstøpingen av spiraltromma i kraftstasjonen.

- I løpet av et døgn tok vi i mot 73 billaster med betong, det vil si tre biler i timen fra Kristiansand og Lillesand. Dette er den største enkeltstøpen i prosjektet, sier Lars Gunnar.

Fire års kjøttforbruk i et jafs
Til innstøpingen av spiraltromma gikk det totalt rundt 860 kubikkmeter betong. Innsparingen med hensyn til CO2 er 86 tonn, tilsvarende fire års forbruk av rødt kjøtt i AEs kantiner.