Konsesjon til Hanefoss kraftstasjon | Agder Energi

Konsesjon til Hanefoss kraftstasjon

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt konsesjon for oppgradering av Hanefoss kraftstasjon i Birkenes kommune i Aust-Agder. 

Hanefoss kraftstasjon i Birkenes kommune. Foto: Arkivfoto

 Vi er godt fornøyde med å ha fått konsesjon til å bygge en ny transformatorstasjon i tilknytting til kraftstasjonen. De elektriske anleggene som i dag står inne i fjellhallen, skal byttes ut og det nye utstyret skal plasseres i et nytt bygg på utsiden, sier prosjektingeniør Jan Ellingsen i Agder Energi Vannkraft.

Hanefoss kraftstasjon ligger i Uldalvassdraget ved Herefoss i Birkenes kommune. Stasjonen har to turbiner og to generatorer. Stasjonen har en årlig kraftproduksjon på 120 GWh, noe som dekker strømforbruket til om lag 6 000 husstander.

Det nye bygget vil inneholde 132 kV og 6,6 kV koblingsanlegg, transformator, samt kontroll- og hjelpeanlegg. Dagens komponenter har stått i kraftstasjonen siden oppstarten i 1961.

- Vi forventer at levert energi vil øke noe på grunn av mindre tap i transformeringen og overføringsleddene. Oppgraderingen vil, i tillegg til at levert energi vil øke, redusere fremtidige vedlikeholdskostnader. Det nye anlegget vil også gi høyere personsikkerhet, sier Ellingsen.

Prosjektet har en investeringsramme på 38 millioner kroner. Etter planen skal det nye anlegget stå ferdig i juli 2015.

NVE har også gitt Agder Energi Nett konsesjon for en forlengelse av høyspentlinjen på om lag 130 meter for å få en hensiktsmessig tilkobling til det nye anlegget.

av Mette Mari Wigstøl
Rådgiver kommunikasjon