Strømkunder kan tjene gode penger på fleksibelt forbruk - les mer om NorFlex og meld deg på her 

Inngår partnerskap

Kongsberg Digital og Agder Energi inngår partnerskap og skal blant annet utforske bruken av digital tvilling-teknologi for vannkraftverk og -systemer.

Digitalisering i industrien handler om å øke innsikt og samhandling på tvers av enheter og systemer, optimalisere produksjon og senke risiko knyttet til ustabile variabler, som vær.

Digital tvilling-teknologi brukes blant annet i olje og gass og maritim sektor, men har ikke tidligere blitt benyttet innen vannkraft. Nå skal Agder Energi og Kongsberg Digital se på mulighetene for å utnytte teknologien i en av Norges viktigste næringer. 

Øke verdien av vannkraften

- Gjennom samarbeidet med Kongsberg Digital vil Agder Energi bli i stand til å drifte vannkraftverk på en enda bedre måte. Dette er et naturlig, nytt steg på veien for Agder Energi for å ta i bruk ny, smart teknologi for å øke verdien av vår vannkraft, sier konserndirektør for fellesoperasjoner i Agder Energi, Frank Håland.

Første steg i samarbeidet fokuseres rundt bruken av digitaliseringsløsninger som gir Agder Energi en langt bedre måte å forutse vedlikeholdsbehov i selskapets kraftverk. 

Dette gjør det mulig å ta raskere beslutninger og høyere grad av autonomi, noe som vil bidra til å ytterligere sikre best mulig utnyttelse av vannkraften, også i fremtiden. Konkret settes det nå i gang et pilotprosjekt på en av Agder Energi sine kraftstasjoner.

Lang erfaring

- Kongsberg Digital har lang erfaring med å tilby våre tjenester for å forutse og planlegge vedlikehold til et bredt spekter av bransjer. Vi ser frem til at vår kompetanse blir tatt i bruk i en så stor og viktig norsk næring som vannkraften, sier konsernsjef i Kongsberg Digital, Hege Skryseth. 

Selskapene vil benytte Kongsberg Gruppens digitale økosystem Kognifai som plattform for drifts- og planleggingsapplikasjoner.

Digital tvilling: 

En digital tvilling inneholder all informasjon om et fysiske «objekt». Ikke bare en mekanisk eller geometrisk representasjon, men produktdata, sensordata, innebygd programvare, osv. Digitale tvillinger vil samle inn og analysere store mengder data i hele «objektets» livssyklus.

Kilde: ikt-tekna.no